جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

شکستن ابهت غرب در مقابل ایران اسلامی و حزب الله و سوریه ، همه چیز ما از شهداست

 

 

هوالحکیم

 هفته دفاع مقدس گرامی باد.

تقدیم بر روح پرفتوح امام و  شهدا :

شکستن ابهت غرب و به خصوص امریکا به دست ایران اسلامی و حزب الله و سوریه و عقب نشینی از طرح براندازی ایران تا ایجاد روابط عادی دیپلماسی وقتی خود را در خاورمیانه بازنده می بیند  مرهون تلاش و شجاعت و تدبیر حاکمیت و پاسداران و حزب الله و سربازان گمنام و توجهات حضرت ولی عصر عج و نهایتا از ان خون شهداست.

 و اکنون پیشنهاد مذاکره امریکا با ایران و تکرار زمان کارتر در پی مقاومت و تدبیر و به ثمر رسیدن  خون شهداست وگرنه امریکا با ان همه ادعا کجا و مذاکره وارایه طرح صلح و مذاکره با ایران  با ان همه فشارهای داخلی و صهیونیستی کجا بدون تردید تنها راه برای امریکا کنار امدن با ایران اسلامی است دانشمندان مومن نداریم که داریم ملت وفادار نداریم که به لطف خدا داریم   به لطف خدا و عنایت به شیعه ومسلمانان  امام حاضر و  رهبر مقتدر و سرمایه و ذخایر مادی و معنوی هم که الحمدالله داریم پس چاره ای برای امریکا و غرب نیست و برای از میدان به در  کردن رقیب چین و روسیه از سود کلان تجاری گرفته تا امکان مهار خاورمیانه ای که رو به سویی میرود که کنترل سلفی ها و تکفیری ها و القاعده ( که متاسفانه مرسی نیز طرفدار این گروه ها بوده و شاید حمایت امریکا از برکناری وی بر این مبنا و ترس قدرت گرفتن اخوان المسلمین و این گروه ها بود) حتی برای غرب نیز در سالهای اتی با کسانی که عصر جاهلیت و سر بریدن و جگر و قلب خوردن را دوباره در تاریخ زنده کردند چاره ای جز این نمیگذارد .

ما هرچه داریم از شهدا و امام (ره) داریم، باکری ها ، همت ها، چمران ها، باقری ها ، رستمخانی ها و.....

ای کاش می شد خداوند متعال بصیرتی به ما میداد تا ما بفهیم اگر امروز به این اقتدار رسیده ایم که امریکا برای ایجاد حداقل فقط و فقط روابط دیپلماسی له له میزند این اشتیاق و عجز برای چیست ؟

ایا جز این است که خون شهدا  و ایثار گری ها و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام و سپاه و بسیج بخصوص در عرصه بین الملل،  امریکا و غرب و به خصوص سرویس های اطلاعاتی انها را انگشت به دهان گذاشته است ؟

من تعجب میکنم وقتی تحلیل های عده ای هرچند خواص که از عوام انتظاری هم نیست نمی خواهند عظمت و ابهت ایران اسلامی را اکنون نیز باور داشته باشند و به عبارتی کم خود بینی و خود را کوچک پنداشتند موضوعی مورثی برای این دسته است !

من اکنون وقتی سران رژیم صهیونیستی که می گوید امروز خاورمیانه در انگشت فرمانده سپاه قدس می چرخد و سیا و پنتاگون و سرویسهای اطلاعاتی و نظامی غرب و حتی  شرقی از عظمت و قدرت نظامی و به خصوص بیداری ملت ایران واهمه دارند و نگران و فهمیده اند ملت ایران را با تهدید نمی توانند به زانو در اورند و از طرفی از اقتدار و نفوذ ایران در خاورمیانه بهت زده و به شدت نگرانند ؟! کجایند کسانی که در فتنه 88 شعار در غرب طراحی شده نه غزه نه لبنان و... سر میدادند بدون اینکه بفهمن غزه و لبنان و سوریه خط مرزی ایران با دشمن بوده و از دست دادن انها یعنی از دست دادن .... کجایند انان که  بفهمند که چقدر اقتدار و نفوذ ایران در لبنان و سوریه و مقاومت تاثیر داشته که نقطه حساس غرب در این منطقه با سیاست های طراحی شده ایران می چرخدو غرب میکوشد تا دست ایران را از این کشورها کوتاه کند غافل از اینکه گره دینی و مذهبی و اعتقادی هیچ گاه باز نمیشود بلکه غرب و امریکاست که دستش از این کشورها کوتاه شده است ، من باور دارم شکوه و عظمت ایران هخامنشی و صفوی و تشیع  که حق مسلم ایران اسلامی است بار دیگر باز گشته است .

ابتدا با فرار حاکمان وابسته به غرب و استقلال و سپس ارتقاء توانمندی اعتقادی و سیاسی و نظامی  و اینک غرب خوب فهمیده در هر معادله سیاسی ، ایران است که باید تصمیم گیر باشد و این موجب شده به هر طریق با ایران از سر سازش در امده تا حداقل بتواند به رژیم صهیونیستی قول های را بدهد همان لابی های که موجب تغییر اراء در انتخابات ایلات متحده میگردند و دانسته با تهدید به جنگ و حمله و امثال ان راه به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است چون ایران اسلامی دژی غیرقابل نفوذ با وجود ملت هوشمند و دانشمند و متدین و درس گرفته از تاریخ اسلام و معاصر میباشد .

ما و ملت شریف ایران باید مستحضر باشند وقتی وهابی ها و القاده و سلفی ها و تکفیری ها خدای ناکرده به کشورمان با عدم درایت مسئولین راه پیدا میکردند که هدف اصلی غرب ابتدا پیاده کردن این موضوع در استانهای کشور که پتانسیل های لازم را نیز برخوردار است  چه مصیبتی را میتوانست در برداشته باشد وقتی سرهای بریده شده اطفال شیعه را با چشم خود در سوریه  نظاره میکنیم باز جنگ مذهبی دوران حضرت امیر و امام حسین ع مجددا در ذهن تداعی میگردد و اینجاست که شیعه و کانون ان ایران اسلامی باید متحد و گوش به فرمان رهبر عزیز و شجاع و مدبر مان باشیم و وحدت خود را حفظ و از هرگونه اختلاف افکنی حتی اگر جناحی و همسو با نظام هم باشد پرهیز کنیم و این را بفهیم که دشمن در چند فرسخی ماست و دشمن با شیعه کار دارد نه با نظام و... ای کاش این خطر بزرگ را درک کنیم و بدانیم که خون شهدا این انقلاب و ملت ایران را بیمه نموده است و بخدا قسم هر روز که می گذرد باری تعالی مواردی را پیش می اورد که فقط و فقط باید دعاگوی رهبر گرانقدر و شهدا و پاسداران شجاع همچون قاسم سلیمانی ها و فضلی ها و ... سربازان گمنام امام عصر عج باشیم  که چنان امنیتی را فراهم نمودند که گویی همسایه ما افغانستان و پاکستان و عراق نیست که امیدی به برگشت به خانه وقتی که از ان خارج میشوند ندارند و این امنیت و عقب نشینی و تسلیم غرب و  امریکا و عجز و ناتوانی انها را مدیون این عزیزان میدانیم .

وقتی شعار نه لبنان و نه غزه را در غرب ساختند و در موردی  ولایت فقیه که خاری است در چشم دشمنان و میدانند تا وقتی ولایت فقیه (  ولایت فقیه  ولایت یک نفر با نظر شخصی همچون نظام فاشیستی نیست و یا ولایت و اجرای خواست های ملت که حکومت لیبرالی نامیده میشود نیست  بلکه ولایت فقیه اجرای دین محمدی و اسلامی توسط ولی فقیه  هرچند برخلاف نظر عده ای هم که باشد تعبیر و معنا میگردد انچه حضرت علی ع و معصومین حکومت میکردند و در زمان غیبت این تکلیف مهم بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده که امام ره .و مقام معظم رهبری که در فقاهت و ایمان و تقوا و سیاست و شجاعت همتا نداشته و ندارد این تکلیف را بر عهده دارد و به خدا قسم این نعمت و ودیعه الهی را باید قدر و شاکر باری تعالی باشیم وگرنه وضعیت ما کمتر از سوریه و... نمی بود که بارها مقام معظم رهبری با  شیطنت های غرب برای وارد کردن ایران در جنگ عراق و افغانستان و...  تدابیر رهبر معظم این توطئه ها خنثی گردیده است لذا ولی فقیه نظر شخصی خود را اعمال نمیکند  بلکه اوامر باری تعالی و اجرای احکام اسلامی را ولی فقیه در جامعه اسلامی دنبال و به اجرا در میاورد و تفاوت است بین اینها )  را با کمان شکسته نشانه میرفتند میدانستند که ایران اسلامی ابتا درایت رهبری عزیز سپس داشتن امتیاز جنبش های مقاومت و حزب الله و سوریه که سایه ای همیشه مملو از وحشت را بر سر رژیم غاصب افکنده و با بودن این چند مورد امریکا و رژیم صهیونیستی بازنده میدان میبودند و هربار دست به اقدام بر علیه غزه زدند موشک های ایرانی بر سر قوم ناسیونالیستی غاصب فرود میاید و خانه عنکبوتی از هم می پاشید.

عزیزانم من تحصیلکرده حقوق هستم نه علوم سیاسی اما نه تنها بنده بلکه هرشخص ایرانی اکنون پاداش مقاومت در برابر تحریم های ضالمانه غرب و دشمنی های بی حد و حصر و ترورهای دانشمندان و خیلی از دشمنی های دیگر  را مستحضر گردیده است همان پاداشی که باری تعالی در قران به مومنین وعده داده  است .

زمانی بود رفتن یا ماندن حاکمان ایرانی از جمله محمدرضای مخلوع و پدرش رضا شاه میرپنج در ید و اختیار دو قدرت انگلیس و امریکا بود ولی وقتی امام می فرماید امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند انهم زمانی که توان نظامی ما در مقابل دشمن صفر بود و فقط اتکا به امام عصرعج و ملت مومن ایران بود که امام با قدرت در مقابل امریکا ایستاد و حتی بلوک شرق به سردستگی شوروی را نیز خار کرد و بعد از امام رهبر شجاع و فرزند خلف حضرت زهرای اطهر را می بینیم که سران غربی را کلافه کرده و تمام توطئه های انها نقش بر اب میکند چرا که ایمان به خدا و ایمان به ملت ایران که بدون تردید امریکا و دشمنان نیز به این نتیجه رسیده اند با هر مسلک و مرام و مذهب با احساس تهدید کشور و ایران همه همچون دوره جنگ تحمیلی دست به دست هم خواهند داد و غرب را انچنان ادب خواهند نمود که ویتنام و افغانستان و عراق در مقابل ان برایشان رویایی بیش نخواهد بود ایران و ملت ایران الگویشان امیر المومنین   و حضرت عباس و اباعبدالله حسین ع و فرزندان برومند و بهشتی انهاست و فدای جان نا قابل در مقابل دفاع از تشیع و در ستیز با  سلفی ها و تکفیری ها که اگر دست نامحرمشان به ایران بیفتد بلایی بدتر از سوریه را بر سر مردم خواهند اورد، ناکام گذاشته و انچنان انها را ادب کنند که راهی که امده اند پشیمان شوند ما رهبری شجاع داریم و ملتی متدین و حسینی و امریکا این را بهتر از برخی دوستان متاسفانه نااگاه فهمیده است و به همین جهت هر روز با ارسال نامه های فدایت شوم به مسئولین قصد اشتی و در یک کلمه نفهمیدم را دنبال میکند ما هم به مقتدایمان رهبر عزیزمان بالاترین مقام کشور تابع بودیم و همچون جاهلان جنگ صفین و.. نخواهیم بود و به خدا قسم تک تک تاریخ اسلام درسی است برای ما تا دوباره در تاریخ اسلام در این عصر  ان موارد که شیعه غم ان را همیشه میخورد ،  تکرار نگردد و هر تصمیمی از سوی نظام برای ما حکم حکومتی بود و اطاعتش واجب و درصورت لزوم جان ناقابل خود را فدای ارمانها و اهداف اسلام وانقلاب خواهیم کرد و امید دارم در راه خدا و وطن به دست دشمنان اسلام به هم سنگری های زمان جنگ خود بپیوندم انشاالله ، شهد شیرین شهادت گوارای جوانانی که به امام زمان عج خود لبیک گفتند و عاشقانه جان شیرین خود را فدا کردند تا ما باشیم و ما باید بدانیم اگر انها نمی رفتند ما اکنون نبودیم و اکنون هستیم باید راه شهدا و امام ره را ادامه دهیم و راهی که ایت الله شیرازی بهبانی و کاشانی و به خصوص مصدق میرفت و نهایتا خونهای ریخته شده و پایداری و اطاعت از امام راحل و گرفتن پرچم مبارزه به دست ان امام عزیز با این تغییر که اسلام سنتی یا مدرن نداریم اسلام هیچ زمان کهنه نمیشود و احکام ان تغییر نمیکند و بنا نیست برای خوش ایند عده ای یا کشورهای ما احکام حکمی را هم دستخوش تحول کنیم انچه مدعیان نهضت ازادی خواستارند،  بلکه دین اسلام همچنان که امام راحل و نظام بارها اعلام نموده قابل تغییر نیست و اسلام مدرن و سنتی نداریم اسلام اسلام است اسلامی که محمد رسول الله ص و علی شیر خدا و فرزندان اطهرش برای ما به ارمغان اوردند و ما نمیتوانیم مثل عربستان در ریاض کلوپ های شبانه دایر کنیم و در مدینه و مکه مذهبی عمل کنیم دین ما همان سیاست ماست و سیاست ما همان دین ما ، البته کم نبودند خارج شده گان از دین اسلام و مذهب شیعه ، خوارجی ها و .... ما باید بدانیم وقتی به ریسمان معصومین و جانشین به حقش امام ره و رهبر عزیزمان چنگ و دنباله رو این ها باشیم هیچ گاه به خطا نخواهیم رفت و بیراهه رفتن وقتی است از مسیر ولایت جدا شویم که الحمدالله روز به روز بصیرت و عارف به حق بودن این عزیزان عیان میگردد حتی برای دشمنان ، زمانی دشمن و خارج نشینان سپاه و بسیج و رزمندگان را حتی به تمسخر میگرفتند اکنون همه یک صدا مبارزه در راه وطن و کشور و ایران و ملت را جهاد میدانند و قدردانی میکنند و در محافل و متینگ های خود ،  جهاد در مقابل رژیم بعثی و جنگ تحمیلی را می ستایند و بر شهدا احترام قائل هستنداین البته بصیرت نیست بلکه فهمیده اند اکثریت مردم ایران بر شهدا و ایثارگران احترام و عارف به حق و شخصیت و جهاد انها گشته اند.

ما وقتی صدای شکستن غرور غرب به خصوص امریکا و انگلیس ، انگلیسی که ان چنان مصدق را شکستند که اکنون نیز هر وطن پرستی دلش به درد میاید وقتی صدای شکستن دل شهدای ورامین و انقلابیون و شهدای سال 57 و جنگ تحمیلی و به یغما بردن نفت ایران به طریق کنسرسیوم نفتی را می شنیدند و شادمانی میکردند اکنون باید شکستن ابهت و عظمت خود را بشنوند وقتی در تمام جبهه ها ناکام ماندن و نقشه براندازی نظام اسلامی را با حمله به عراق و افغانستان و لبنان و در اواخر سوریه را در سر می پروراندند با شکست مواجه و چاره ای جز وارد شدن از در عجر و ناتوانی را ندیدند این همان وعده الهی است و نعمت بزرگ ولایت مطلق فقیه البته وقتی ما به ایت الله کاشانی ها و بهبهانی ها و شیرازی ها و حائری ها خوب می اندیشیم ولایت انها را هم حتی در عصر ستم شاهی شاهد هستیم اما ولایتی ناقص همچون ولایت حضرت عیسی ع و یا اوایل ولایت و حکومت حضرت موسی و یا نوح و یا خیلی از پیامبران که ولایتی ناقص داشته و قادر به ایجاد یک حکومت اسلامی همچون حکومت اسلامی حضرت پیامبر اکرم ص یا حضرت علی ع  برای انها فراهم نشد ولی با عنایت باری تعلی و انقلاب اسلامی دوباره ولایت مطلق فقیه ((نه تاقص که در عصرهای قبلی و حتی صفویه و قاجار از جمله تحریم تنباکو و.. و حتی  قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که ولایت ناقص فقها را داشتیم ))  همچون دوران پیامبر و علی ع  اکنون به لطف خدا و توجهات حضرت ولی عصر عج  که همان ولایت مطلقه یعنی امکان حکومت فقهای جامع الشرایط فراهم و شکل گرفت و این رهبری ودیعه الهی بود وگرنه بلایی که سر مصر و رئیس جمهور مخلوع مصر اقای مرسی اتفاق افتاد در اوایل  انقلاب و پیروزی انقلاب  اسلامی نیز بعید نبود اینجاست که باید قدر رهبری در مبارزه با استعمار و دشمنان را باید دانست  .

کسانی که تاریخ و اوایل انقلاب را به یاد دارند و یا مطالعه کردند مستحضر هستند که اگر امام ره نبود و رهبری ملت ایران را به دست نمیگرفت انقلاب ایران نیز همچون مصر با توطئه های داخلی و خارجی و کودتاها و... به سرقت میرفت اما باید اذعان داشت که شیعه امام زمان دارد و مدیریت امام عصر عج چه در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دهه گذشته که خباصت غرب بیشتر با تحریم و.. عیان شد ، مشهود میباشد .متاسفانه برخی که بی حجابی و بی بندباری را ازادی بر می شمارند همان که جامعه شناسان  غربی از ان بیزار شده اند و دنبال راه کاری برای رهایی از این ذلت زنان و استفاده ابزاری از خانمها ، در مانده اند و دنبال را هکار هستند و ابراز ناراحتی میکنند بجز اندک افراد که دیگر اصلا پایبند به حتی اصول حیوانی که از نوامیس خود حفاظت میکنند مابقی افراد که دنبال این ازادی هستند حسب بررسی و تحقیق علمی حداقل خود من این ازادی را فقط برای خود میدانند و برای خواهر و فرزندان خود این شیوه را نمی پسندند و نگران هستند و اینها خود حاکی از برخورد غیرمنطقی و تفکر فردی است نه اجتماعی لذا به خدا قسم ما مسئولیتی در این انقلاب و اوج مجدد تشیع داریم که اگر نگویم بیشتر از صدر اسلام و دوره علوی نیست کمتر هم نمی باشد و هر اقدام و حتی یک کلام نسنجیده از روی جهل یا دشمنی با انقلاب به زبان اوریم باید به خدا و شهدا پاسخگو باشیم ((و باید نعمتهای که باری تعالی برایمان عنایت کرده بهرمند و راضی به رضای خدا باشیم البته که بنده از ریاضت و عدم استفاده از نعمتها و با گوشه و چله نشینی مخالفم و مومن و حزب الله باید در صحنه بوده و با کسب روزی حلال از امکانات روز بهرمند هم گردد چرا باید همیشه این تصور را داشت که ماشین های مدل بالا و زندگی انچنانی مختص برخی افراد خاص باشد ، چرا نباید با ماشین مدل بالا ببرای فرایض دینی و جمکران و دعای کمیل و نماز جمعه رفت اگر از نعمت های خدا صالحان و مومنین استفاده نکنند پس افراد معلوم الحال باید بهره ببرند اسلام و انقلاب مخالف این بهرمندی ها نیست بلکه به فرموده امام صادق اصلا این نعمت ها مختص مومنین میباشد اما به دست اوردن ان از راه مشروع و دادن خمس و مال امام و سپس استفاده از اموال سفارش شده است ))

بعضا د رادیوهای بیگانه از عدم تفکیک قوا در ایران به گوش میرسد و ما هم بدون مطالعه حقوق  غرب ، این سخنان فتنه انگیز را بعضا باور و چند نفر  نیز با این سخنان از راه بدر میشوند بدون انکه به ان اندیشید و مطالعه ای در موضوع مطرح شده در حقوق کشورهای دیگر بپردازیم  برای مثال طرح وابستگی قوه قضاییه به رهبری  ، حال انکه اولا رهبری از قوه مجریه جداست و وظایف رهبری در قانون اساسی مشخص است و تاکنون با درایت و تدبیر حضرت آقا مگر در موارد خاص که امنیت ملی در خطر بوده و در تمام کشورها نیز این موضوع مرسوم میباشد دخالت نفرمودند.

ثانیا: قوه مجریه از قوه قضاییه جدا بوده و هیچ وابستگی طبق قانون به یکدیگر ندارند .

ثالثا : لرد چانسلر و رئیس دستگاه قضا ( قاضی القضات ) در انگلستان  توسط نخست وزیر انگلیس انتخاب با فرمان ملکه شروع به کار میکند حال انصافا اگر نگویم قوه قضاییه انگلیس جدا از دولت نیست بلکه زیر نظر قوه مجریه که میباشد ایا حالا باید دید دستگاه قضایی ایران وابسته به قوه مجریه هست یا انگلیس وقتی عالم به حقوق کامن لو باشیم دیگر دشمن نمیتواند با طرح این گونه موارد ایجاد تشکیک نماید و دشمن هم با استفاده از نقاط حساس و جهل عده ای مبادرت به ایجاد شبهه میکند و فرانسه هم همین طور اکثریت شورای 16 نفر ه شورای عالی قضایی توسط رئیس جمهور فرانسه انتخاب میشود و این جاست پی به دشمنی غرب می بریم چگونه با ایجاد تردید و تشکیک قصد بهره برداری سیاسی را دارد که اینجاست ما حقوقدانا با استفاده از رسانه های جمعی این اطلاعات روز را به مردم بدهیم که البته بعضارسانه ها هم کم کاری  در این موارد میکنند و اطلاع رسانی موضوعات حقوقی و بین الملل ، ضعیف عمل میکند ، حال عنایت می فرمایید برای فقط یک مثال چگونه دشمن از این موارد بهره میبرد حال انکه اصلا در دستگاه حکومتی انگلستان و فرانسه به معنای واقعی و ان طور که می نمایانند   تفکیک قوا معنایی  ندارد و خیلی از موارد دیگر که از باب حقوقی قابل بحث است .

بنابراین عزیزان پیروزی ایران اسلامی در مقابل دشمنان به خصوص امریکا و انگلیس حتمی است چرا که ملت ایران ملتی مومن به خدا مقتدر و پیرو ولایت امیرالمومنین و جانشین خلف آقا در عصر حاضر بوده و در صورت تهدید یکپارچه دشمن را مایوس و به قول امام چتربازان انها را در هوا نابود خواهیم کرد اما مشروط بر اینکه تجاوز اقتصادی غرب همان تحریم که بدترین جنگ هاست چون جهاد اکبر در ان نهفته است را تاب اورده و با نظام همسو بوده و هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تحرکات منافقین کورد و وطن فروش بی همه چیز که عاقبتی همچون اردوگاه اشرف و.. در انتظار انهاست و در به دری وعده ای است که خدا به منافقین  داده و یا سلفی ها و تکفیری ها و یا امثال ان را به موقع برای اینکه خدای ناکرده از هرگونه توطئه با وجود ملاحظه سوریه و وضعیت ملت مسلمان ان  مراجع مربوطه چه در داخل یا خارج کشور گزارش تا هر اقدام و توطئه انها را در نطفه خفه گردد انشاالله .

نتیجه اینکه ایران دنبال کشورگشایی همچون دوره هخامنشی نیست البته ان زمان هم اگر کوروش و داریوش به بابل یا.. حمله ور شدند اقدامات خود انها و شروع جنگ ابتدا از طرف انها بوده ، نمی باشد و تمام کشورهای همسایه را هرچند روزی از ان ایران بوده را به رسمیت می شناسد اما اقتدار دوره هخامنشی و یا صفوی را به امید خدا و رهبری مدبرانه حضرت اقا و شجاعت روز افزون ملت ایران بدست خواهیم اورد و صدای شکستن ابهت غرب و امریکا را بیش و بلندتر از اینها خواهیم شنید و همین که تقاضای گفتگو و مذاکره را کشوری به ایران بدهد که بداند موشک های ساخت ایران که رهبر عزیزمان رسما بدون پرده پوشی ان را در نماز جمعه اعلام کرد بر سر هم پیمان خود رژیم غاصب فرود میاید را پیشنهاد  می نماید این خود پیروزی است امریکایی که اصلا برخی کشورها را کشور تلقی نمیکند و در اطاق خواب خود تغییر حاکمان برخی کشورهای عربی ان را دستور و به اجرا در میاورد .

این است وعده الهی پس باید از خدا شاکر باشیم و اندکی نیز مشکلات اقتصادی را  تحمل و خون شهدا را پاس بداریم و فراموش نکنیم هر انچه داریم از شهداست . برای شادی امام و شهدا صلوات


  powered by persian weblog