جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 92
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                       ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۳۱ شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟ نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می شود. ٭٭٭٭٭ ۳۲ شماره پرونده ۱۳۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟ نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی باشد. در هر یک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی می باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند. ٭٭٭٭٭ ۳۳ شماره پرونده ۱۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام می دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. ۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان آور است؟ ۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ ۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟ نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. ۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است. ٭٭٭٭٭ ۳۴ شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبور مستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می باشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
منبعhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/874645

 
 
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه سال 92
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

 

                                                     بنام خدا

 

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۳۵ شماره پرونده ۷۳۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ 
سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟ ۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟ 
 
 
نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 
۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود. ۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند. ٭٭٭٭٭ 
 
۳۶ شماره پرونده ۱۳۱۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ 
 
سؤال مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه ­ها رها شده ­اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟ نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرو رفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
 
 ٭٭٭٭٭ ۳۷ شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ 
 
سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟ نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
منبع:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/874686

 
 
تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

 

                               بنام خدا

 

تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شماره۱۷۴۷۴۱/ت۵۰۰۷۶هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصویب نامه درخصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۳) اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود: میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (۹۰.۰۰۰) ریال به صد و نود هزار (۱۹۰.۰۰۰) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (۱.۸۰۰.۰۰۰) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (۳.۷۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 
 
 
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

 

                                       بنام خدا

تصویب نامه در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

شماره۱۷۸۸۰۷/ت۴۹۸۱۲هـ                                              ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

تصویب نامه
در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۹) و (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:
۱ـ خدمات دندان پزشکی به شرح جدول زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرد:

 

ردیف

شرح خدمات

زیر ۶ سال

کودکان ۱۴ـ۶ سال

جمعیت بالای ۱۴ سال

۱

معاینه و طرح درمان

٭

٭

٭

۲

آموزش بهداشت

٭

٭

 

 

۳

جرم گیری و بروساژ

 

 

٭

٭

۴

پروفیلاکسی و فلورایدتراپی

٭

٭

 

 

۵

رادیوگرافی

 

 

٭

٭

۶

فیشورسیلانت دندان

٭

٭

 

 

۷

کشیدن دندان شیری

 

٭

 

 

۸

کشیدن دندان دائمی و عقل

 

 

 

 

٭

۹

ترمیم دندان شماره ۶

 

 

٭

 

۱۰

وارنیش فلوراید

٭

٭

 

۲ـ هزینه های آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد بیماری فنیل کتونوری در خانواده هایی که دارای حداقل یک فرزند مبتلا هستند، در صورت تمایل به داشتن فرزند مجدد، مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرند.
تبصره ـ خانواده های مذکور باید به پزشکان مشاور ژنتیک مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و با اخذ معرفی نامه مرکز بهداشت مربوط و تأییدیه سازمان های بیمه گر به آزمایشگاه اعلام شده از طرف وزارت یاد شده مراجعه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/875646


 
 
ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 
 
بنام خدا
 
 
 
ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق
 

 

گروه حقوقی: ندا هلیلی- یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.
این مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص شروط ضمن عقد ازدواج می‌گوید: این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده ، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.
خمسه ادامه می‌دهد: هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.


فلسفه وجود شرط
 وی در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد اظهار می‌کند: شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری‌های معیشتی زنان پس از طلاق، در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال 62 با مصوبه شورای عالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه‌ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می‌دانند.
این وکیل دادگستری در مورد اعمال این شرایط می‌گوید: تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی است که اولا در خواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد؛ بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید طلاق واقع شده باشد.


تعیین حداقل و حداکثر شرط
 وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین نکردن میزان حداقل اشکالی ایجاد نمی کند؟ بیان می‌کند: مسلما عدم تعیین حداقل محل ایراد است و ابهام در میزان آن، دست محاکم و دادگاه‌ها را باز می‌گذارد و در نتیجه ورود سلیقه‌های مختلف باعث تشتت آرا می‌شود. اکنون با نظر دادگاه،کارشناسی و رعایت وضعیت مالی مرد و اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین، میزان آن تعیین می‌شود.
این سوال مطرح است که آیا امکان توافق این شرط در عقد موقت هم وجود دارد؟ مثلا توافق شود در صورتی که شوهر زودتر از همسر خود بمیرد، نصف اموالش متعلق به زن شود؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین این اجازه را دارند که ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر اقدام به درج شروط کنند به شرط آنکه این شروط مخالف قوانین آمره نباشد. آنچه مهم است فایده‌بخش بودن و نتیجه‌بخش بودن شروط و تسهیل امکان اجرای شروط مد نظر باشد.
خمسه می‌افزاید: شرط تصنیف با شرحی که آمد مختص طلاق است و درج آن به صورت حاضر دارای همان ایراد قبلی یعنی مجهول بودن دارایی زوج در زمان انقضای عقد موقت یا پس از فوت مرد است، اما با مسامحه در صورت توافق طرفین می‌توان شرط کرد.


منظور از دارایی چیست؟
 وی در ادامه تاکید می‌کند که منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می‌شود.
از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می‌آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد. خمسه متذکر می‌شود: حال فرقی نمی‌کند در آن زمان این دارایی به چه طریق (ارث و... ) در تملک وی باشد. بلکه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که تا زن اعمال شرط را مطالبه نکند، دادگاه راسا به آن رسیدگی نخواهد کرد.
اجرت‌المثل به همراه نصف دارایی
 این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد به زن هم اجرت‌المثل و هم نصف داریی تعلق بگیرد؟ می‌گوید: اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط. وی تصریح می‌کند: دادگاه‌ها به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند و شرط مذکور را از مصادیق «شروط مالی» صدر تبصره مذکور تلقی می‌کنند که البته محل ایراد است، زیرا اجرت‌‌المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‌شود، در حالی که در شرط تنصیف ممکن است در مدت کوتاهی پس از عقد‌، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت‌المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست. وی با بیان اینکه تقاضای تنصیف دارایی می‌تواند حین دعوی طلاق صورت گیرد، تاکید می‌کند: رسیدگی به اعمال شرط تنصیف منوط به تقاضای زن و ارایه دادخواست از سوی وی است.


رسیدگی به دعوا
 خمسه در مورد چگونگی رسیدگی به این دعاوی در محاکم می‌گوید: دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و برخی از قضات رسیدگی توام دعوی طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
این مدرس دانشگاه با توجه به اطاله دادرسی در این دعاوی می‌گوید: غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست. خمسه ادامه می‌دهد: در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در الکترونیک کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
وی خاطرنشان می‌کند:‌از آنجا که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود باید قانونگذار چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود. این وکیل دادگستری می‌گوید: دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛البته اگر بخواهیم برای این‌گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است.

 

 

 

 


پی نوشت :
روزنامه حمایت - یکشنبه - 19/8/1392/س
بنام خدا

 

 


 
 
زنان بدحجاب بسیار با دقت بخوانند!
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٩
 

 

بنام خدا

زنان بدحجاب بسیار با دقت بخوانند!

نمی دانم تا حالا برای شما نیز پیش آمده است که پس از مشاهده نمودن فردی که با پوششی بسیار زننده در سطح جامعه به جولان و خودنمایی می پردازد، تذکر داده باشید، یا خیر؟ اما اگر این کار را انجام داده باشید بی شک با جواب های زیر مواجه می شوید:

 
دلم می خواهد و به شما ربطی ندارد، قبر من از قبر شما جداست و...، اما شایع ترین پاسخ بی تردید این می باشد که ای آقا؛ دلت پاک باشد سر و وضع که مهم نیست!

اما این گروه از زنان باید بدانند که سخت در اشتباه می باشند، چرا که «از کوزه همان برون طراود که در اوست» نمی شود با ظاهری که باعث جلب توجه و تحریک عده ی بسیاری از اقشار جامعه و بویژه جوانان در جامعه می گردد، ظاهر شد و بعد گفت: دلت پاک باشد، اما شاید ذکر تنها، موردی از آثار حفظ حجاب و عفاف، زنهاری باشد برای این گروه از زنان تا شاید کمی به خود آیند.

در عصر حکومت رضاشاه یکی از علمای ربانی مشهد، مرحوم آیت الله سید باقر سیستانی، سعی بسیار داشت تا به محضر مبارک امام زمان حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) شرفیاب گردد. او برای رسیدن به این سعادت بزرگ، تصمیم گرفت چهل جمعه در مسجدی از مساجد زیارت عاشورا بخواند، او به این تصمیم عمل کرد و هر جمعه به قرائت زیارت عاشورا به طور کامل ادامه داد به نحوی که او خود می گوید:
در یکی از جمعه های آخر که در یکی از مساجد مشغول زیارت عاشورا بودم، ناگاه شعاع نوری را که از خانه ای در نزدیک آن مسجد دیده می شد، مشاهده کردم، حالت معنوی عجیبی پیدا کردم. از جا برخاستم و به دنبال آن نور رفتم، خود را نزدیک آن خانه رساندم، دیدم نور عجیبی از داخل آن خانه می درخشد. در را زدم و با اجازه وارد شدم. دیدم حضرت ولی عصر (عج) در یکی از اطاق های آن خانه تشریف دارند و در آن اطاق جنازه ای را مشاهده نمودم که پارچه سفیدی روی آن کشیده بودند، منقلب شدم در حالی که اشک از چشمانم سرازیر بود به آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سلام کردم، آقا جواب سلام مرا داده و فرمودند:
چرا اینگونه دنبال من می گردی؟ و آن همه رنج ها را تحمل می کنی؟ مثل این (اشاره به جنازه) باشید تا من به دنبال شما بیایم.

پس فرمود: این جنازه، جنازه بانویی است که در عصر کشف حجاب (رضاخانی) هفت سال (برای حفظ عفت خود از گزند درندگان حکومت رضاقلدر) از خانه بیرون نیامد تا مبادا نامحرم او را ببیند و دست تعرض به سوی او دراز نمایند و حجاب از سر او برگیرند و حال من به دلیل این عفت و پاکدامن در لحظه جان دادن نزد او آمده ام.
منبع:http://khabarfarsi.com/ext/8426721

 
 
پرهیز از گناه و شعر منتسب به رجبعلی خیاط از حضرت علی ع
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۸
 

 

بنام خدا

صاحب الزمان (عج) 

مهدی جان  ... 

به رو سیاهی من نگاه نکن و به دستهایم که خالی و گنه کارند ... 

قلبمان هر روز ؛ صبح  و شام تو را می خوانند ... 

*** الهم عجل لولیک الفرج *** 

مطالبی از ادرس ذیل دیدم حیفم امد رو وبلاگ نگذارم:

 

تاوان اندیشه مکروه

آیت الله فهری نقل می‌کند که جناب شیخ به ایشان فرمود:

« روزی برای انجام کاری روانه بازار شدم، اندیشه مکروهی در مغزم گذشت، ولی بلافاصله استغفار کردم.

 در ادامه راه، شترهایی که از بیرون شهر هیزم می‌آوردند، قطاروار از کنارم گذشتند، ناگاه یکی از شترها

 لگدی به سوی من انداخت که اگر خود را کنار نکشیده بودم آسیب می‌دیدم. به مسجد رفتم و این

پرسش در ذهن من بود که این رویداد از چه امری سرچشمه می‌گیرد و

با اضطراب عرض کردم: خدایا این چه بود؟

در عالم معنا به من گفتند: این نتیجه آن فکری بود که کردی...

گفتم: گناهی که انجام ندادم...

گفتند: لگد آن شتر هم که به تو نخورد !

-------------------

معنای اجتناب از گناه

 
آیت‌الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی فرموده بودند:

گاهی پروردگار عالم برای امتحان کردن بندگانش، ابواب گناه را هم به وسیله ابلیس ملعون،

جلوی آنها قرار می‌دهد.

آیت‌الله مولوی قندهاری به نقل از آیت‌الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی می‌فرمودند: اتفاقاً آن‌ها که

می‌خواهند به سر عظمای خدا یعنی اخلاص برسند، بدانند که پروردگار عالم آن‌ها را به ابوابی مبتلا می‌کند

 که در آن ابواب، امکان ورود به گناه است و اگر اجتناب کردند به اخلاص می‌رسند.

جالب است که در هر دو روایت هم لفظ اجتناب است. علی‌بن ابی‌طالب(ع) فرمودند:

«تَمَامُ الْإِخْلَاصِ تَجَنبُ الْمَعَاصِی» پیامبر(ص) هم فرمودند: «تَمَامُ الْإِخْلَاصِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ».

آیت‌الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی فرموده بودند: میرزای شیرازی بزرگ از برادر عرفانی و عالی خود

آیت‌الله سلطان‌آبادی بزرگ پرسیده بودند: نظر شما راجع به اجتناب چیست که هر‌گاه می‌خواهند بگویند از

گناهان دور شوید، هم پروردگار عالم و هم در روایات، لفظ اجتناب را آورد‌ه‌اند 

آیت‌الله العظمی سلطان‌آبادی  تعبیر بسیار زیبا و نابی را بیان فرمودند، فرمودند: اجتناب این نیست

که پروردگار عالم می‌خواهد بگوید: در مقابل گناه قرار نگیری! برعکس، یک‌دفعه می‌بینید یک معامله شیرین

 برایتان پیش می‌آید، هیچ کسی هم از آن معامله شیرین خبر ندارد و می‌توانید راحت هم در آن معامله

 لقماتی را به دست بیاورید که صورت ظاهرش هم قانونی و حلال است اما خودتان می‌دانید که این لقمه،

 لقمه حرام است.

اجتناب یعنی این که پروردگار عالم می‌آورد آن را درب خانه‌ات می‌گذارد، حالا شما باید بگویید: نه.

اجتناب یعنی آن زمانی که شما تصمیم گرفتید دیگر گناه نکنید، برعکس می‌شود و وسایل گناه برای

 شما فراهم می‌شود.

بارها شده است که جوان‌های عزیز به ما بیان فرمودند: آن موقعی که دیگر تصمیم می‌گیریم چشممان

 را کنترل کنیم و دیگر گناه نکنیم، برعکس، یک کسی با عشوه و رفتار آن چنانی در مقابل ما قرار می‌گیرد.

 اجتناب یعنی آن لحظه که گناه برایتان فراهم شد، گناه نکنید. آیا اجتناب یعنی این که گناه را برای شما

برمی‌دارند؟! خیر، برعکس، گناه در مقابل شما قرار می‌گیرد و شما نباید انجام دهید.

«تَجَنبُ الْمَعَاصِی» یعنی اگر خواستید در مقام مخلصین عالم قدم بگذارید و به سر عظمای حق پی ببرید،

 گناهان برای شما پشت سر هم یکی، دوتا، ده تا، صد تا، مدام می‌آیند و شما باید آن قدر قوی باشید

که این گناهان را انجام ندهید و از آنها دور شوید. به دست آوردن لقمه حرام در معامله های مختلف، برای

شما پیش می‌آید. پول‌های کلان جلوی پای شما قرار میگیرد. گاهی شاید تا آخر عمر هم هیچ احدی نفهمد

 زمینه فراهم است، خودتان هستید و پروردگار عالم، این‌جاست که باید اجتناب کنید؛ یعنی گاهی معاصی

 را جایی قرار می‌دهد که هیچ کس از آن‌چه که بین شما و خدا می‌گذرد، خبردار نمیشود.

------

شعر منتشر نشده‌ای از «شیخ رجبعلی خیاط» در وصف امام علی(ع)

 

 


الف اولی ما خلق الله علی است

 

از ازل تا به ابد مقصد و مقصود علی است

 

ب بسم الله قرآن به بیانات علی است

 

باب علم نبی و مظهر علام علی است

 

ت تولای علی قلعه امن الله است

 

تاج تقوی به قیامت ز خدا بهر علی است

 

ث ثناخوان و ثناگوی خداوند علی است

 

ثمن هشت بهشت ار طلبی حُب علی است

 

ح حبیب‌الله و محبوب خداوند علی است

 

حاکم جمله مخلوق ز اخلاق علی است

 

خ خالی ز نواقص بر خلاق علی است

 

خیمه چرخ و فلک گردش او بهر علی است

 

و داروی دوای همه امراض علی است

 

دین اسلام که کامل شده از نصب علی است

 

ذ ذکر است که قرآن همگی ذکر علی است

 

زبده عالم هستی علی و آل علی است

 

ر روح و نبی و باعث و ایجاد علی است

 

راه حق گر طلبی شاه روش راه علی است

 

ز زبان همه اشیاء ز بیانات علی است

 

زر عالم همگی ذره‌‌ای از جود علی است

 

س سید بوصیهای نبی جمله علی است

 

سید هشت بهشت علی و آل علی است

 

ش شیر است که شیر اسدالله علی است

 

شای از او به شهان است شهنشاه علی است

 

ص صبر است که ترویج شریعت همه از صبر علی است

 

صادق واهب مُصلح علی و آل علی است

 

ض ضوء‌است و ضیاء همه از نور علی است

 

ضابط عالم هستی علی و آل علی است

 

ط طاهر بود آیه تطهیر علی است

 

طهر و طاهر بود آن‌کس که پسر عم علی است

 

ظ ظاهر بود و مظهر الله علی است

 

ظلّ ممدود الهی علی و آل علی است

 

ع عارف بود از مبداء و میعاد علی است

 

عالم کون و مکان واسطه فیض علی است

 

غ باشد غنی و مغنی اشیاء علی است

 

غنی آخر آن است که محبوب علی است

 

ف فتح است که عالم همه از فتح علی است

 

فوق ایدیهم قرآن و یدالله علی است

 

ق قرآن بود و جملگی‌اش مدح علی است

 

قسمت دوزخ و فردوس به تقسیم علی است

 

ک باشد کرم و باعث اکرام علی است

 

کُل اشیاء که موجود شد از بهر علی است

 

ل لطف است ز خلاق به مخلوق که از بهر علی است

 

لغت خالق و مخلوق بر آن‌کس ز اعداء علی است

 

م میزان صراط است که در شأن علی است

 

مدح شیاء به شینی است که محبوب علی است

 

ن ناصر به نبی‌های خدا جمله علی است

 

ناجی و مُنجی عالم علی و آل علی است

 

و والی به ولایت ولی‌الله علی است

 

واجب الطاعه عالم علی و آل علی است

 

ه هواخواه خدا و نبی و دین علی است

 

هادی ار می‌طلبی یازده از نسل علی است

 

لا لا رطب و لا یابس از بهر علی است

 

لا الله گوی الا الله مخلوق همه از بهر علی است

 

ی یفعل مایشاء و یحکم از حب علی است

 

یا که گویم خلقت مخلوق از بهر علی است

 

من چه گویم گر چه اشیاء جمله مداح علی است

 

کی خلایق می‌توان باشد که این مدح علی است

 

آن‌که مداحش خداوند پسر عم علی است

 

دیگران را کی سزد گویند مداح علی است

 

آنچه را گویند مداحان عالم کین همه مدح علی است

 

مدح پیغمبر بود بالاتر از مدح علی است

 

منبع:http://lon3ly-boy.blogfa.com/


 


 


 
 
تبریک روز وکیل بر تمامی وکلای ازادمنش و پاک سرشت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۸
 

 

بنام خدا

 

تبریک 7 اسفند  روز وکیل بر تمامی ملت این مرز و بوم به خصوص به وکلای عزیز

مردان مومن و شایسته همواره برای جهاد نفس در معرض امتحان بودند باز این بار کسانی که شغل وکالت را به عنوان یک وظیفه دینی و اخلاقی  در جامعه ای که امروزه به عنوان یک تکلیف پذیرفته اند ،مجددا در جایگاه وکالت در معرض امتحان بزرگ قرار گرفتند تا قسط و عدل خداوندی را در زمین به اجرا در اورند ، روز وکیل بر تمام انسانهای بزرگ منش و متدین و پاک سرشت ، مسجود ملائک مبارک باد.

 

به امید ظهور حضرت ولی عصر عج و اجرای عدالت واقعی که همه عاشقان قسط و عدل انتظار ان را می کشند برای ظهور و سلامتی حضرت امام عصر عج دعا کنیم. التماس دعا


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →