جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تبریک عید مبعث بر تمام حقیقت جویان و مسلمانان عالم

 

                       بنام خدای حکیم

 

        روز بریدن از خاک و پیوند با افلاک و روز توسل

        به مقام  ربوبیت  حضرت  حق بر شما رهروان

        حق و عدالت مبارک باد.

 

                                                عید مبعث بر شما مبارک باد

 

 

 از مدیر وبلاگ : به امید آن روز که امت اسلامی در صفی واحد در مقابل دشمنان خود صف آرایی کنند و تکبیر الله اکبر را زمانی به زبان اورند که کاخ مستکبران و شیاطین و صهیونیسم را بر سر آنها آوار می کنند نه اینکه با جدا کردن سر بچه ها و زنان و جوانان مبارز و مجاهد اعم شیعه و سنی و مسیحی  از تن  انها ، بانگ الله اکبر سر دهند ، مرگ خدا بر آن کسانی که  خود را امت اسلامی می نامند و  با حمایت سیاسی و نظامی و مالی به تکفیری ها و سلفی های ساخته و پرداخته صهیونیسم و غرب  ، یاری میرسانند.

امروز زمان حساسی است و خطر  بزرگ تکفیریها و سلفی ها   فرزندان شیعه و امت اسلامی اعم شیعه و سنی را تهدید میکند و می بایستی یکپارچه در مقابل این خطرات در صفی واحد با اطاعت از رسالت پیامبر ص و ائمه اطهار و رهبری عزیز  صف آرایی کنیم  و بدانیم قصد دشمن بعد از سوریه ایران بود اما خداوند و هوشیاری حزب الله توطئه های انها را نقش بر آب کرد و فهمیدند چه خوب فرموده خداوند کریم که ایمان سلاحی بزرگ در برابر دشمنان بوده و نمونه جنگ بدر و احد را بر می شمارد .

انشاالله با  وقوع نشانه های بارز در شامات ( عراق ....)   این سر بریدنها با ندای الله اکبر و  .... ظهور منجی عالم بشریت را نوید میدهد و با ظهور امام عصر عج امید مظلومان و منتظران واقعی تمام تراژادی های مستکبران به لطف خدا پایان خواهد یافت و پایان شادمانی کسانی  خواهد بود که  امت پیامبر ص را در ستیز با یکدیگر می بینند  ، چطور که بنی اسرائیل به ظهور حضرت موسی جهت رهایی انها از ظلم فراعنه معتقد بودند ما هزاران هزار بیشتر از انها منتظر منجی خود هستیم که میراث تمام پیامبران و امامان را با خود دارند .

با ظهور امام عصر عج ابتدا امت اسلامی در یک صف واحد در مقابل دشمنان قرار و انها را از خواب بیدار خواهند کرد و سپس  حد خدا را بر کسانی جاری خواهند کرد که شکم های خود را با پول بیت المال پروار کرده اند برای غارت اموال عمومی و رسیدن به قدرت و ثروت گویی با هم مسابقه گذاشته اند و با تظاهر به ایمان  و با رفتار نفاق آمیز خود موجب بدبینی مردم به  اسلام و تشویش ذهن  مردم حتی جهان  میگردند هرچند خود پیامبر اکرم ص این روزها را  پیش بینی و نشانه ای برای ظهور منجی شمرده اند  . گویی اصلا روز رستاخیزی نخواهد بود شرمتان باد که برای اندک منافع دنیوی اعم از قدرت و ثروت همچون زنان خود را به ایمان ظاهری اراسته میکنید حال انکه انچه ندارید همان ایمان است و هر انچه دارید از ادعای مسلمانی و اسلام و انقلاب اسلامی  و شهداء است   و با این رفتار دل پیامبر ص و امام زمان و ولی فقیه خود و امت حزب الله  را به درد می اورید اما باید بدانید پایانی نافرجام در انتظار تان است.

خدایا توفیق ده انچه باشیم که خدا و پیامبر ص و ائمه اطهار میخواهند و زمینه را برای ظهور امام عصر عج آماده کنیم و با اطاعت از ولی فقیه و پشتیبانی مادی و معنوی از ارمانهای حزب الله و نظام اسلامی و ترک محرمات و انجام به واجبات و ترک غیبت و تهمت و پندار بد  ، و تحصیل علم روز ،  شرایط را   برای این امر مهم فراهم اوریم . انشاالله .

با اطاعت از قران و سنت پیامبر اکرم ص و ائمه که قطعا  ترک گناهان را در بر دارد  دل امام زمان خود را شاد کرده و برای سلامتی و ظهور امام زمان و سلامتی رهبر عزیز  دعا  کنیم . باتبریک مجدد و التماس دعا

 

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٤        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog