جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

شورا‌های عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود
مدیر کل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه: شورا‌های عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود

 

 

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه در جلسه توجیهی کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان،گفت: تا پایان سال جاری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تشکیل می شود.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یدالله عسکری افزود: مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده این قوه خارج است و این موضوع یک امر فراقوه‌ای است.


وی افزود: متاسفانه رشد جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور چندین برابر رشد جمعیت در کشور است و این افزایش جمعیت کیفری حاکی از غفلت دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم است.


مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از شهرداری، بهزیستی و دانشگاه‌ها متولی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هستند و با استفاده از راهکارهای مشترک و هماهنگ با مدیریت قوه قضاییه امید است تا به یک نظام هماهنگ برای پیشگیری از وقوع جرم دست پیدا کنیم.


وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه به ریاست رییس قوه قضاییه و شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در استان‌های کشور به ریاست روسای کل دادگستری استان‌ها تشکیل می‌شود.


مدیرکل پیشگیری‌های قوه قضاییه هم‌چنین گفت: کارگاه علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استانهای غربی کشورشامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان دوم و سوم آذرماه جاری در دادگستری استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.


در ابتدای این جلسه، علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری کردستان نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه وظیفه ای است که قانونگذار بر عهده قوه قضائیه گذاشته است و در دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی این سیاست مهم با قدرت دنبال می شود و بر همین اساس معاونت‌هایی در سراسر کشور تشکیل شده و در استان کردستان نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعال است.


گروسی افزود: ضروری است تا برای مقابله با جرایم تدابیر متناسب اتخاذ شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شناخت کامل از شرایط و شناسائی جرایم مهم باشد.


وی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی دستگاه‌های اجرایی عنوان و خاطرنشان کرد: میزان ارتکاب جرایم در جامعه با اجرای دقیق این سیاست‌ها عملیاتی خواهد شد.


...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog