جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

در نشست خبری بسیج دانشجویی اعلام شد تهیه لایحه حقوقی علیه دولت انگلیس
در نشست خبری بسیج دانشجویی اعلام شد تهیه لایحه حقوقی علیه دولت انگلیس

 

 

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از تهیه و تنظیم لایحه ای حقوقی علیه مقامات انگلیس و ظلم آنها بر ضد ملت ما در یک صد سال اخیر خبر داد.
محسن میرحاجی، در نشستی که همزمان با 16آذر به منظور تبیین مواضع بسیج دانشجویی برگزار شد، با تسلیت عاشورا و تاسوعای حسینی گفت: نگاه مقابله با ظلم و استکبارستیزی از عاشورا گرفته شده است و در طول تاریخ هر جا قیامی بوده است به حرکت اباعبدالله(ع) تأسی شده است و این قاعده توسط بزرگان تشیع و بخصوص حضرت امام(ره) تئوریزه شده است.
وی افزود: دانشجوی مبارز انقلابی امروز تفاوتی از نظر عمق و محتوا و مبانی با دانشجوی 16آذر 32، 22 بهمن 57 و 13آبان 58 ندارد و تنها تفاوت این است که جبهه استکبار تغییر تاکتیک داده است.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تصریح کرد: ما این گفته را قبول نداریم که برخی می گویند دیگر دانشجویان انقلابی نیستند و به وظیفه خود عمل نمی کنند. ما همواره تلاش کرده ایم وارثان خوبی برای گذشتگان جنبش دانشجویی باشیم.
میرحاجی در ادامه گفت: در سال گذشته بسیج دانشجویی خواهان محاکمه سران فتنه بود، ولی امسال خواسته بسیج دانشجویی پیشرفت کرده است و سطح بالاتری را نگاه می کند و خواهان یکسره کردن تکلیف حامی اصلی فتنه 88 یعنی انگلیس است. ما قاطعانه می خواهیم دست انگلستان از منافع ملت ما کوتاه شود و بسیج دانشجویی لایحه ای حقوقی علیه مقامات انگلیس و ظلم آنها علیه ملت ما در یک صد سال گذشته آماده کرده است که پیش نویس آن هم اکنون در اختیار من است و اصل آن در 20 آذر امسال در روز بسیج دانشجویی به مسئولان ارائه خواهد شد و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این لایحه جنایات انگلستان در صد سال اخیر در کشورمان را مورد اشاره قرار داده است؛ جنایاتی که باعث شد در ملت ما بسیاری از نقطه ضعف ها و سرخوردگی ها ایجاد شود و ملت ما هرگز این جنایات را فراموش نخواهد کرد.
وی با بیان این که ما قاطعانه خواهان قطع رابطه همیشگی با انگلیس هستیم، افزود: ما در این لایحه به سرقت نفت کشورمان از دوران قاجار تاکنون اشاره کردیم و خواهان بازگرداندن وجه آن مقدار نفتی که از ما برده اند هستیم.
وی ادامه داد: همچنین دولت انگلستان براساس اسنادی که خودش منتشر کرده، در کودتای 28 مرداد، به وسیله کارتل های انگلیسی مانند بی بی سی نقش مستقیم داشته و ملت ما را سرکوب کرده است. نگاه خصمانه دولت انگلیس به ملت ما تاکنون تداوم داشته است که از موارد آخر آن فتنه 88 است که در آن به صورت مستقیم در امور داخلی ما دخالت کرد.
میرحاجی افزود: از جمله این دخالت ها مقاله سفیر انگلستان در سایت سفارت است و این که برخی ماموران دیپلماتیک این سفارت در اغتشاشات حضور داشتند و نیز حسین رسام عضو سفارت در دادگاه در این زمینه اعترافاتی کرده است. این دخالت ها برخلاف ماده 2 منشور ملل متحد است که در آن تصریح شده که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگری را ندارد و البته این مساله در قطعنامه 2625 سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در این لایحه آمده است، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که برخلاف بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که استفاده از تهدید و تحریم یک کشور علیه کشور دیگر خلاف تشخیص داده شده است و در عهدنامه 1964 وین نیز این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه به اظهارات رئیس MI6 اشاره کرد و گفت: وی 3 روز قبل از شهادت شهید شهریاری بر اعمال فشار بر ایران تاکید کرده و گفته بود که دولت انگلیس برنامه هایی برای مقابله با فعالیت های هسته ای در ایران درنظر دارد که 3 روز بعد از این سخنان دانشمند هسته ای ما شهید شهریاری ترور شد و البته این شهادت ها باعث پایداری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در راه خود است، اما این حادثه مثالی از دخالت انگلیس در امور ایران است که طبق معاهده های مختلف بین المللی مورد تقبیح واقع شده است. رئیس MI6 فرمان ترور دانشمند ما را صادر کرده است و ما این مسئله را در لایحه خود آورده ایم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره شده است، بازپس گیری باغ قلهک است که دولت انگلیس سندی مبنی بر مالکیت آن ندارد و حق انتفاع از آن که توسط ناصرالدین شاه به دولت انگلستان داده شده بود، سالهاست که تمام شده است. این باغ جزو املاک ملی است و باید به بیت المال مسلمین بازگردانده شود.
میرحاجی تصریح کرد: ما خواهان قطع رابطه دائمی با انگلیس هستیم و منافع ملی ما حکم می کند که هیچ تفاوتی بین آمریکا و انگلیس به عنوان دو فرزند نامشروع رژیم صهیونیستی قائل نشویم و همانطور که با دستور حضرت امام(ره) با آمریکا قطع رابطه کردیم، امروز ملت ما خواهان قطع رابطه با انگلیس است. تا وقتی دفتر انگلیس در داخل کشور باز است، خیال ملت ما از دسیسه ها و حیله گری این دولت راحت نیست.
وی تاکید کرد: ما بعد از قطع رابطه با آمریکا شاهد رشد و تعالی و پیشرفت کشور بوده ایم و خواستار قطع رابطه سریع تر با انگلیس هستیم

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog