جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

تبریک عید غدیر و امام علی ع مانع ازدواج مادر با پسر

بنام خداوند بخشنده و مهربان

 هوالحکیم

پیشاپیش عید سعید غدیر   را محضر حضرت ولی عصر عح و مقام معظم رهبری  وشما بزرگواران و عاشقان حضرت علی ع تبریک عرض کرده از حضرت حق خواستارم  هر انچه آرزو دارید به حق امام علی ع بر شما ارزانی نماید . انشاالله  

 علی ع کسی بود که نه تنها مسجود ملائک و اسمانیان بود دشمنانش نیز عاشق جوانمردی و بزرگواری حضرت  علی ع بودند.

 

به قلم مدیر وبلاگ : علی ع مانند هارون بود برای پیامبر اکرم ص در سختی ها همواره در کنار رسول الله بوده و در  جنگ های متعدد  از ایشان محافظت و حراست که بارها به شدت مجروح گردید در جنگ بدر در دفاع از  پیامبر اکرم ص روایت داریم « علی ع را می دیدیم که یک تنه حمله های مکرر به پیامبر ص را دفع میکرده و بیش از نود زخم برمیدارند» . خوابیدن بجای پیامبر در تخت خواب ان پیامبر راستین وقتی که نقشه شهادت شبانه پیامبر را قریش چیده بوده   ، رشادت و شجاعت و ایمان و تقوا و جوانمردی وعلم و کرامت ایشان به خصوص قضاوت های حکیمانه امام علی ع  که برای ما حقوقدانان یک مثالش مبنای قضاوت و وکالت  تلقی میگردد ایشان را از سایر اصحاب رسول الله متمایز می فرمود .( برای مثال تذکر امام علی ع به قاضی  وقتی که امام را با کنیه خطاب میکند امام رعایت برابری و مساوات را به وی گوشزد میکند  که نیاید چنین میکرده ، منشور قضایی امام علی ع و نظام قضایی علوی و بکار بستن  تمام قضاوتهای داود و سلیمان و دانیال پیامبر در امر قضا  که درس بزرگی در این قضاوت ها و ..... نهفته است .)

خدایا توفیق ده اندک جوانمردی حضرت علی ع در دوست داشتن دوستان خدا  و حتی دشمنانمان، خدمت به خلق الله و دوستانمان بدون چشم داشت به صورتی که هر بدی و مشکل و نقصانی را که برای خود طالب نیستیم برای دوستان و حتی دشمنانمان خواستار نباشیم  ، پناه دادن و رسیدن به داد دشمنانمان در روزهای سخت انها و حل مشکل شان و تامل به روز محشر و روز حساب و رفتار صحیح با خانواده و اولاد و همسر و به خصوص پدر و مادر و  دادن پاسخ رفتار ناپسند با رفتار خوب و  شایسته و خیلی از چیزهای دیگر که از اموزه های علی ع فرا گرفته ایم را الگوی زندگی خود  قرار داده که بخدا قسم در این دنیا و اخرت رستگار خواهیم شد افسوس که امروز انسانها را از ظاهر قضاوت میکنند ولی اشکالی نیست کار ما درست باشد و از  خدا و رسول الله و علی ع و فرزندان طاهرش پیروی کرده و شرمنده نباشیم و انها را سرمشق و الگو قرار دهیم و از ما راضی باشند کفایت میکند اگر چه دیدگاه دیگران نسبت به ما صحیح نباشد ما سعی کنیم بیماری های روانی از جمله غیبت و تهمت و خبرچینی و پندار ناپسند در خصوص بنده گان خدا و حتی دشمنانمان را از خود دور کنیم و بپرهیزیم که شروع و تمرین سالک از اینجا شروع میشود و در تمام این امور به مولایمان علی ع اقتدا کنیم که دشمنانش به جوانمردی امام عزیزمان اعتراف کرده و میکنند . خدایا عنایت کن در روز محشر سرافکنده به ملاقات مولایمان نرویم مولایی که وجود یک کاه از جوانمردیش در ما نامردی و حتی ی نگاه حرام از نوامیس مردم و خیانت به بیت المال و حق الناس  را از ما دور خواهد کرد وبا این رفتارهای خداپسندانه  روی مولایمان را به جهت شیعه بودنمان سفید  کرده و از هرگونه لذت زود گذر حرام و غیر اخلاقی و ناهنجاری دنیوی دوری جسته بجای شعار در عمل این را به اثبات برسانیم  مبادا لذت انی از هوا و هوس های جنسی گرفته تا ......... را به لذت دائمی عشق بازی با خدا و صالحان و اولیا از دست بدهیم. بیاییم در خجسته عید غدیر با خدا عهد ببندیم سرپرستی و مسئولیت مالی چند طفل یتیم و یا بی سرپرست یا بدسرپرست را بر عهده گیریم و دیگران را هم به این امر تشویق کنیم تا شادی های فرزندانمان را با انها تقسیم کنیم و سر به بالش نگذاریم مگر اسوده از اینکه  به فرموده مولایمان علی ع عمل نموده  بدون انکه  تابع  نفس اماره و برای غیر خدا کار خیری انجام دهیم در دعایی دیدم که امده خدایا کاری کن اعمال نیکم وقتی برای رضای تو نباشد و برای تظاهر و سیراب کردن نفس سرکش به انجام میرسد به این عمل زشت پی برده و توبه کرده و سعی در انجام عمل فقط برای رضای تو و پنهانی انکه علی ع شبانه برای اطعام فقرا و یتیمان به انجام مبرساند ، قدم بردارم  این کمک های انسانی و همدردی و با مردم و فقرا بودن هرچند کم و در حد مقدور از یک جامدادی تا هزینه دانشگاه و عروسی و...   ما که تاکنون به این امر مهم نایل نشده ایم اما خواهش میکنم دعا فرمایید ما هم چون شما پیروان علی ع به این امر مهم نایل و حداقل ترین وظیفه و منش مولایمان را در زندگی بکار بندیم . انشاالله .

 

                                                                                        اجرکم عندالله

 /////////////////////////////////

 

 

بنام خدا

 

 

 

مانع ازدواج مادر با فرزندش توسط مولای متقیان علی ع

                                زنی که می خواست با پسرش   ازدواج کند!!!

                        

مرد جوان گفت یا امیرالمومنین! من این زن را با پرداخت مهریه ای به عقد خود درآوردم و چون خواستم به او نزدیک شوم، خون دید و من در کار خود حیران شدم. امیرالمومین (ع) به جوان فرمود: این زن بر تو حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهی شد.                        

امیرالمومنین(ع) به (وشاء) فرمود : به محل خود  برو! زن و مردی را بر در مسجد می بینی با هم نزاع می کنند آنان را به نزد من بیاور، وشاء می گوید بر در مسجد رفتم دیدم زن و مردی با هم مخاصمه می کنند، نزدیک رفتم و به آنان گفتم امیرالمومنین شما را می طلبد، پس همگی به نزد آن حضرت رفتیم.

علی (ع) به جوان فرمود: با این زن چکار داری؟

جوان: یا امیرالمومنین! من این زن را با پرداخت مهریه ای به عقد خود درآوردم و چون خواستم به او نزدیک شوم ، خون دید و من در کار خود حیران شدم. امیرالمومین (ع) به جوان فرمود: این زن بر تو حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهی شد.

مردم از شنیدن این سخن در اضطراب و تعجب شدند.

علی (ع) به زن فرمود : مرا می شناسی؟

زن: نامتان را شنیده ولی تاکنون شما را ندیده بودم.

علی (ع): تو فلان زن دفتر فلان و از نوادگان فلان نیستی؟

زن : آری ، به خدا سوگند.

حضرت علی (ع) : آیا به فلان مرد، فرزند فلان در پنهانی طیور عقد غیر دائم ، ازدواج نکردی و پس از چندی زاییدی و چون از عشیره و بستگانت بیم داشتی طفل را گذارده و در برابرش ایستاده و عشق و علاقه ات نسبت به او در هیجان بود، دوباره برگشتی و فرزند را بغل کردی و با به زمین گذاردی و طفل، گریه می کرد و تو ترس رسوایی داشتی، تا اینکه سگی بالای سر پسرت آمد و او را گار گرفت و تو بخاطر شدت علاقه ای که به فرزند داشتی سنگی به طرف سگ انداخته سر فرزندت را شکستی، کودک صیحه زد و تو می ترسیدی صبح شود و رازت فاش گردد، پس برگشتی و اضطراب خاطر و تشویش داشتی ، در این هنگام دست به دعا برداشته و گفتی : بار خدایا! ای نگهدارنده ودیعه ها.

زن گفت : بله ، بخدا سوگند همین بود تمام سرگذشت من و من از گفتار شما بسی در شگفتم.

سپس امیرالمومنین (ع) به جوان رو کرد و فرمود : پیشانیت را باز کن ، و چون باز کرد آن حضرت جای شکستگی پیشانی جوان را به زن نشان داد و به او فرمود : این جوان پسر توست و خداوند با نشان دادن آن علامت به او نگذاشت به تو نزدیک گردد، و همانگونه که از خدا خواسته بودی فرزندت را حفظ کند ، او را برایت نگهداشت ، پس شکر و سپاس خدای را به جای بیاور.

 

 منبع:http://khabarfarsi.com/ext/10766864

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog