جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

بنام خدا

 

 

 

 

نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

 

 

به ادرس http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=25719