جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است (33 سال پیش در چنین ایامی)
33 سال پیش در چنین روزی
مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است

خبرگزاری فارس: آیت الله طالقانی در مورد کسانی که با نظر امام مخالف هستند: نه دولت می تواند مقابل امر ایشان که امر معتبر و مرجعی است و مردم به مرجعیت قبولش دارند مخالفت کند و نه هیچ کس دیگر ، مخالفت با رهبری و شخص ایشان مخالفت با دین اسلام است .

خبرگزاری فارس: مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است

رخدادهای 31فروردین 1358

رهبر انقلاب امروز یک هیئت سعودی را به حضور پذیرفته و اظهار امیدواری کردند همه ملت های اسلامی بر علیه استبداد و استکبار قیام کنند . ایشان همچنین از کشورهای اسلامی خواستند برای ریشه کن کردن جرثومه فساد اسرائیل با هم متحد شوند .

پیام آیت الله طالقانی پس از دیدار خود با امام خمینی

ایشان در یک پیام رادیو و تلویزیونی که امروز صبح پخش شد با اشاره به رهبری قاطع امام خمینی و اینکه همه دنیا رهبری ایشان را قبول دارند خطاب به کسانی که به کمیته ها و پاسداران انقلاب حمله می کنند گفتند : این عده یا غافلند و یا مغرض .

ایشان همچنین درباره شائبه اختلاف با امام خمینی نیز گفتند : محال است در اصول برگرفته از قرآن و سنت با هم اختلافی داشته باشیم .

امام خمینی خطاب به سفیرشاه سعودی : امیدوارم همه ملت های اسلامی به پا خیزند

امروز رهبر انقلاب اعضای هیئت نمایندگی عالی رتبه مذهبی عربستان سعودی به ریاست محمد السبیل امام جماعت مسجد الحرام و سفیر این کشور در ایران و ناصر میناچی وزیر اطلاعات ، تبلیغات، ارشاد و سرپرست سازمان اوقاف را به حضور پذیرفتند .

امام خمینی در این دیدار خطاب به سفیران ملک فهد فرمودند : ما به خواست خدای تعالی با آنکه بی ساز و برگ بودیم و ملت ما در دستش از تفنگ و آلات جنگی چیزی نبود به واسطه قدرت ایمان و وحدت کلمه بر قوای طاغوتی غلبه کردیم و من امیدوارم که همه ملت های اسلامی بپا خیزند و با وحدت کلمه و با توجه به اسلام و قدرت ایمان بر اجانب و بر کسانی که می خواهند این ملتها را همیشه در سلطه خود داشته باشند غلبه کنند .

رهبر انقلاب ادامه دادند : «باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از ممالک خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمۀ اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته بودند، معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرتها باشد.»(1)

باید جرثومه فساد اسرائیل از بیخ و بن کنده شود

امام خمینی با اشاره به خطر اسرائیل خطاب به هیئت سعودی فرمودند :« مع‎الأسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می‎شد ـ و خصوصاً در مناطق عربی ـ این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر جلوی این جرثومۀ فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت نمی‎کند فقط بر فلسطین و مسجد اقصی؛ او همه جا را می‎خواهد غلبه کند.»

رهبر انقلاب ادامه دادند :« بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و این جرثومۀ فساد را از بن و بیخ برکنند و [به] کسانی که پشتیبانی آنها را می‎کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند.»

امام خمینی از آل سعود خواستند با حجاج ایرانی به خوبی رفتار کرده و برادری اسلامی خود را نشان دهند.(2)

آیت الله طالقانی : رهبری امام خمینی را دنیا پذیرفته است

آیت الله طالقانی امروز و پس از ملاقات با امام خمینی طی پیامی که از رادیو پحش شد با تاکید بر رهبری قاطع امام خمینی درباره حواث اخیر سخن گفتند .

آیت الله طالقانی با اشاره به دستگیری فرزندان خود گفتند : ربودن [دستگیری] فرزندانم در روز روشن و آن هم بعد از ملاقاتی که از جانب من با نماینده فلسطین داشتند از طرف من باعث نگرانی شد و من صلاح در این دیدم که چند روزی تهران را ترک کنم و دفترها بسته باشد .

آیت الله طالقانی :به کسانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به دنیال ایجاد تفرقه هستند باید خاطر نشان کنم ما تا وقتی زنده هستیم و تا زمانی که اصولمان را و اصول مکتبمان را قرآن و سنت مشخص کرده و هدفهایمان مشخص است اختلافی پیش نمی آید .در مسائل اجتماعی و اصولی هیچ یک از رهبری های دینی که در این مکتب تربیت شده اند نمی توانند اختلاف داشته باشند .

آیت الله طالقانی ادامه دادند : متاسفانه غیبت چند روزه من باعث سوء استفاده برخی ها شد .ایشان با اشاره به رهبری امام خمینی گفتند : رهبری حضرت آیت الله خمینی را نه ما بلکه دنیا پذیرفته است ، همه می دانند که این رهبری رهبری غیرعادی بود ، بر طبق موازینی که دنیا در رهبری دارد نبود ، رهبری است که منشا آن ایمان ، تقوا ، وارستگی ، صمیمیت و قاطعیت می باشد . (3)

ممکن نیست در اصول با هم اختلاف داشته باشیم

ایشان ادامه دادند : به کسانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به دنیال ایجاد تفرقه هستند باید خاطر نشان کنم ما تا وقتی زنده هستیم و تا زمانی که اصولمان را و اصول مکتبمان را قرآن و سنت مشخص کرده و هدفهایمان مشخص است اختلافی پیش نمی آید . 

آیت الله طالقانی گفتند : در مسائل اجتماعی و اصولی هیچ یک از رهبری های دینی که در این مکتب تربیت شده اند نمی توانند اختلاف داشته باشند . (4)

حرف اول و آخر امام خمینی یکی است

آیت الله طالقانی همچنین ساعت 5بعد از ظهر امروز در مدرسه فیضیه سخنرانی کردند . ایشان در این سخنرانی با طرح این سوال که چرا امام خمینی مورد تائید است ؟ گفتند : برای اینکه ایشان انگشت روی دردها گذاشتند ، برای اینکه حرف اول و آخرشان یکی است . این مردم هستند که باید حاکم باشند .(5)

مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است

آیت الله طالقانی در مورد کسانی که با نظر امام مخالف هستند نیز گفتند : نه دولت می تواند مقابل امر ایشان که امر معتبر و مرجعی است و مردم به مرجعیت قبولش دارند مخالفت کند و نه هیچ کس دیگر ، مخالفت با رهبری و شخص ایشان مخالفت با دین اسلام است .  (6)

پی نوشت:

1- صحیفه امام ، جلد7،صفحه 65

2- صحیفه امام ، جلد7،صفحه 65

3- اطلاعات ، 1اردیبهشت 1358، صفحه 4و7

4- همان

5- همان

6- همان

 

منبع:http://khabarfarsi.com/ext/2420957

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog