جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

هنوز راه ندارد کسی به عالم تو..

افسران - هنوز راه ندارد کسی به عالم تو..