جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

میلاد با سعادت پیامبر مهربانی و رفعت و گذشت رسول اکرم ص و آغاز دهه فجر بر تمامی

میلاد با سعادت پیامبر مهربانی و رفعت و بزرگ منشی ، رسول اکرم ص و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی بر تمامی رهروان ولایت و امامت مبارکباد.

 

انقلاب اسلامی انفجار نور بود.

مردم ایران فراموش نکردند قتل عام و کشتار آزادی خواهان کشورمان به توسط رژیم دژخیم رضاه خان میرپنج و همچنین فرزند ناخلف وی محمدرضا که چه خیانت های به این کشور در غارت منابع نفتی و سرنگونی دولت مصدق و جنایات غیر بشری ساواک و هزاران هزار جنایت رژیم پهلوی خاطرات آن خاندان از فرح گرفته تا فریده دیبا و اشرف و.. تماما حکایت از فساد مالی گسترده درباری و از سر راه برداشتن مخالفان وقت رژیم و بخشیدن بحرین به اربابان خود و خیلی از موارد دیگر چه زیبا بود بهار آزادی که دودمان رژیم سلطنتی را برباد  داد و نظام پادشاهی به تاریخ پیوست  خوشا به حال شهدا وکسانی که عاشقانه و بدون انتظار برای تحقق این انقلاب ایثار کرده و به معنای حقیقی از رهبر زمان خود اطاعت گویی اگر واقعه کربلا نیز بود آری را گفته و در رکاب مولای خود جان خود را نثار میکردند بیایم بدون هیچ حاشیه ای که هر انقلابی با کارشکنی های منافقین و بدخواهان داخلی و خارجی با مشکلاتی مواجه میشوند و انقلاب ایران اسلامی نیز مستثنی از ان نیست ، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را جشن بگیریم و به دنیا بگوییم اگر شما دول غربی و حتی شرقی ایران اسلامی را تحریم کردید ما ملت ایران درس های گرفته شده از تاریخ اسلام و عصر حکومت مولایمان علی ع  به خوبی یاد گرفتیم که هیچ گاه اسیر قدرت و ثروت دنیوی نگردیم تا دوباره در تاریخ اسلام سرزنش شویم ما با توکل بر خدا و ایمان به هدف والای انقلاب و همدلی و اطاعت از رهبر تا اخرین نفس در مقابل دشمنان خواهیم ایستاد و تجربه تلخ حکومت استکباری را به تاریخ خواهیم سپرد غرب بدون تردید با رخت بر بستن حکومت پهلوی حامی غرب در منطقه از هیچ خباثتی از جمله تحریم ، تحمیل جنگ 8 ساله عراق علیه ایران  و ترور مردان بزرگ سیاسی و دینی و در این اواخر تحریم های بی شرمانه و خارج از نزاکت بین المللی همان که در صدر اسلام قریش جاهلی در خصوص اسلام نوپا به انجام رساند در یغ نکرده تا بتواند ملت را از رهبران سیاسی و دینی جدا نماید غافل از اینکه وقتی ملتی از جان خود در قبال اهداف متعالی خود بگذرد مال و امثال آن یعنی آب در هاونگ کوبیدن دشمنان خارجی و خائن داخلی که این بار مستقیما همه اقشار ملت را با این تحریم ها نشانه رفتند حال انکه به خدا قسم نظر مستقیم حضرت ولی عصر عج بر این ملت حاکم و همچون خورشید می تابد و دشمنان را رسوا و توطئه های آنها را خنثی میکند به کوری دشمنان این انقلاب ما پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت و با همدلی و یاری برادان و خواهران هم وطن خود همچون زمان انقلاب و با همان نشاط به امید به اوج و شکوه رسیدن ایرانیان مسلمان و مومن، روزهای سخت را هم سپری خواهیم کرد و تا زمانیکه مردم ایران به باورهای خود اعتقاد دارند دشمنان  نخواهند توانست به این آرزو دست یابند و انها ار به گور خواهند برد انشا

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٩        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog