جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

امکان تجدیدنظرخواهی به اعتراض به توقیف مال غیر توسط مالک وحدت رویه 725 - 1391

 

بنام خدا

وحدت رویه شماره 725 مورخه 20/4/1391

خلاصه :

اگر  اموالی از محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعا کند مال توقیف شده متعلق و تحت مالکیت وی میباشد به شعبه توقیف کننده اعتراض ثالث به مال توقیف شده ارایه میکند و دادگاه رسیدگی میکند و این رای قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود ./. بعضی اعتقاد داشتند این رسیدگی به شکایت اعتراض ثالث به مال توقیف شده قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد که با این وحدت رویه قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا میکند.

منبع جهت ملاحظه کامل اراء :http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=143