جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

   Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

لزوم بینش و بصیرت در یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط ...

هوالحکیم

 

لزوم  وجود بینش و بصیرت در رفتارهای سیاسی و اجتماعی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم و به ویژه کاندیداها که حداقل در زمان ثبت نام به پایبندی به قانون اساسی معترف شده اند با توجه به شرایط حساس منطقه و توطئه های اقتصادی و سیاسی دشمنان و به دام افتادگان در تور قدرت و ثروت

آزموده را آزمودن خطاست !مردم ایران بارها در حمایت از انقلاب و امام ره و رهبری عزیز و میهن سرافراز  و مملو از تاریخ پرافتخار امتحان پس داده اند و این بار نیز با شرکت در انتخابات با بینش و بصیرت  ، دشمنان را حیرت زده خواهند کردو معادلات غرب و دشمنان خارج نشسته را بر هم خواهند زد اشتباه دشمنان از مردم ایران در این است که مردم ایران را همچون مردم خود می پندارند که در هر کاری حواسشان به قیمت سهام و ارز و بازاربورس میباشد مردم ایران هرکاری را با نام خدا و برای جلب رضای خدا و سرمشق از مولای متقیان و سالار خود اباعبدالله حسین ع  تکلیف خود را شروع اخرت خود را به دنیا نفروخته و با این معیار  به سرانجام میرسانند پس نسخه پیچیدن برای مردم ایران با هیچ معیاری قابل پیش بینی نیست و به همین منظور است سالهای اخیر دشمنان در ایجاد اختلاف و خرید قلم به دستان مزدور و افراد نزدیک به انقلاب اما دین باخته رو آورده و تلاش خود را در این موضوع متمرکز نموده اند اما چه باک که خداوند منافقین را چه زود رسوا میکند و عواقبی چون بنی صدر و رجوی خائن  و در این اواخر مهاجرانی و کدیور و امثال انها راخانه بدوش و سرسفره کشوری که تا دیروز شعار مبارزه با ان را سر میدانند، نشانده است  ایا به راستی خدای جنگ بدر و احد و خیبر و خوارج ونهروان و ناکسین اینان را نیز به سرنوشت انها دچار نخواهد کرد؟ عذاب خدا بر کسانی باد که به ارمانهای امام و شهدای در خون غلطیده و میهن اسلامی خود خیانت کرده و حتی تئوری های سیاسی خود در گذشته را نیز فراموش کردند .

فراموش نکردیم تا دیروز همین حامیان برخی،  شعار مبارزه با خاندان و فرزندان عده ای را سر میدادند چه شد که امروز فرشته نجات فرض میشود مگر این نیست این همه مشکلات داخلی بعضا به توسط همین ها ایجاد شده کوک کردن اشخاصی که همچون ابوموسی اشعری فاقد بصیرت بودند و دل اقا و مردم شهید پرور ایران را به درد اوردند پس مردم ایران میدانند باید چکار کنند و در مقابل قانون تمکین کرده و هرکس افتخار ریاست جمهوری را کسب کند و حکم وی از سوی رهبر انقلاب  تنفیذ گردد برای ما محترم خواهد بود و سرکشی در مقابل قانون جایز نیست و تبعات منفی برای کاندید دلخواه و جامعه به بار خواهد اورد و مردم فهیم ایران این را به خوبی در فتنه 88 مستحضر گردیدند که چگونه برخی از افراد مومن و معتقد به ارمانهای نظام   ناخواسته در تور دشمنان گرفتار و با اقدامات ضد دینی ارتکابی منحرفین در روز عاشورا و.. از برنامه دشمنان که فراتر از انتخابات و در تقابل با نظام اسلامی می بود پی برده و برائت خود را بلافاصله با حضور گسترده در 9 دی به نمایش گذاشته و دوباره توطئه  سازمانهای جاسوسی غرب و رژیم غاصب را خنثی نمودند لذا  مردم ایران اسلامی مردمی نیستند که برای انها از خارج نسخه پیجید.

با اندک تامل و تدبر به فرموده های امام راحل ره و مقام معظم رهبری پر واضح هست که در انتخاب کاندید اصلح باید دید نظرات و دیدگاههای دشمنان قسم خورده خارجی و داخلی که از چه کسی یا اشخاصی حمایت میکنند به نظرم این خود میتواند در انتخاب فرد اصلح راه گشا باشد وقتی به تاریخ پر از اندوه وحکومت حضرت علی ع  در رویارویی حضرت با عالمان بی بصیرت و مشکلات سیاسی حاکم در آن زمان برمیگردیم و مقایسه ای با عصر کنونی میکنیم چه شباهت های شگرفی که انسان را به تفکر وا میدارد خوارج و ناکسین و... اما نکته مهم و حساستر  از ان زمان تحریم ها رفتارهای بی شرمانه و ناجوانردانه دشمنان خارجی با حمایت دشمنان داخلی است که افزون بر موضوع و تکرار در تاریخ حادث شده است.

تنها راه کار برون رفت از این امتحان الهی و پاس داشت خونهای ریخته شده برای اسلام عزیز و میهن در مبارزه با نظام سلطه و رژیم های وابسته که از شکنجه و اعدام و تبعید ازادی خواهان این کشور از هیچ تلاشی با یاری دستگاههای اطلاعاتی غرب کوتاهی نکردند ایا مردم ایران خیمه زدن انگلیس و امریکایها ، درقرنها و سالهای متمادی را فراموش کرده ایا مردم ایران سرنگونی هواپیمای مسافر بری ایران در فراز خلیج فارس ، تحمیل جنگ تحمیلی و تحریم های خارج از نزاکت و منشور سازمان ملل را فراموش کرده اند؟

آیا مردم ایران به ترور بهترین انسانهای صالح و دانشمندان خود را به دست غربیها و رژیم غاصب و منافقین کور دل فراموش کرده است ؟

آیا مردم ایران فتنه و حمایت های خارجی در انتخابات 88 را با پشتیبانی مالی و .... افراد و  گروهای داخلی و به ظاهر وفادار به نظام را فراموش کرده اند؟ بماند این که فتنه 88 نیز برکاتی برای نظام داشت چه بسا شناسایی دشمنان داخلی در فتنه 88 در موضوع خیزش مردم کشورهای اسلامی توانست موجب کاهش خسارات فراوانتر از فتنه 88 گردد که فتنه فوق کشور را در مقابل به اصطلاح بهار عربی واکسینه کرد و با تلاش فرزندان مومن و گمنام کشور عزیزمان تمام خائنین شناسایی و توطئه انها نقش بر آب شد.

آیا مردم ایران فراموش کردند تن به ذلت دادن مردمی که ملت ان بتوسط بمب های اتمی دشمنی به اتش کشیده شده که اکنون چگونه کشورهای سلطه بر  سرنوشت انها چتر زده است کجاست ان امپراتوری و عظمت و سنت در ان کشور ، نباید از ان کشورها درس گرفت ؟  ایا گمان میکنند مردم ایران اسلامی ان کشورها و حاکمان کشورهای وابسته همچون مبارک و.. را مد نظر ندارند و برائت از دشمنان و غربیها بدون تامل و تفکر است ؟

آیا مردم ایران فراموش کردند که در دما دم پیروزی انقلاب چگونه جوانهای منحرف و از دین برگشته ایرانی را برای نیل به اهداف سیاسی سازماندهی و در تقابل با نظام به صورت مسلحانه قرار دادند تا بتوانند امتیازی به طریق انها از نظام بگیرند .

آیا مردم ایران فراموش کردند ترور دانشمندان هسته ای خود را مگر این نیست انها به خوبی مطلع هستند ساخت بمب اتمی بتوسط رهبر معظم و مرجع تقلید عالم تشیع حرام اعلام شده و ایران دنبال ان نیست ، هر روزه دهها قرارداد ساخت نیروگاه هستی  بتوسط  کشورها به امضا میرسد ایا واقعا تقابل با نظام به جهت فعالیت صلح امیز هسته ای ایران صورت  میگیرد ، خوش باوری است اگر دشمنی غرب را فقط  بر این فرض تصور کرد غرب منافع مادی و معنوی خود را با پیشرفت ایران اسلامی در خطر می بیند اگر این نبود بهانه های دیگری می تراشیدند که اکنون قسمتهای از ان را نیز مطرح میکنندچه نقشه های شیطانی برای ایران که در موضوع سوریه قصد پیاده کردن ان را نداشته و ندارند؟، اما مکر انها به لطف خدا به انها باز گشته و همان تروریست های دست پرورده روزی در تقابل با ترکیه و عربستان و حامیان انها قرار خواهند گرفت و چگونه است رژیم غاصب به حمایت کسانی بر می خیزد که با نام اسلام شمشیر میزنند غافل از اینکه ابنان همان از طایفه معاویه و ابوسفیان به ظاهر اسلام اورده هستند که به عروسک خیمه شب بازی غربیها و رژیم غاصب بدل شده اند و قربانی خود انها و کشورهای حامی انها خواهند بود و وقتی مزه شکست را می چشند چه زود راه کار سیاسی را مطرح میکنند همان که ایران در ابتدای امر به ان معتقد بود عریستان باید بداند حکومت سلطنتی را به دست همین سلفی ها و النصر و .. از دست خواهد داد و غرب نیز خوب میداند با  سازماندهی این گروهای تروریستی در اینده میتواند همانند اهرم فشار به کشورهای سلطنتی منطقه و مملو از منابع نفتی برای به یغما بردن ثروت انها بهره ببرد و این اتفاق در اینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد وقتی ایران القاعده را در افغانستان دشمن واقعی بشریت و منحط میدانست عربستان و پاکستان و امریکا و انگلیس از این گروه حمایت مالی و لجستیکی میکرد هرچند به بهانه این گروه توانست مدتی بر افغانستان و به نوعی منطقه اشراف داشته باشد و معادله تقابل با ایران از طریق ان کشور که  درایت رهبر عزیز و مسئولین امنیتی توطئه های اقای بوش نقش بر آب شد اما باید در انتظار فروپاشی و ایجاد نا امنی در کشورهای ترکیه و عربستان و اردون و .. بود که اگر میدانستند امریکا و انگلیس چه نقشه ای برای انها در سر دارند دست به این حماقت و سازماندهی و تجهیز و اعزام انها به سوریه نمیزدند با این حال مردم ایران وقتی میتوانند این بحرانهای خارجی و داخلی را پشت سر بگذارند که به استرشاد رهبر فرزانه که به واقع ودیعه ای الهی برای کشورمان محسوب میگردد توجه کرده و در انتخابات نیز تمام این حواشی و حمایت های دشمنان و افراد معلوم الحال از برخی کاندیداهای مد نظر داشته باشند همان طور که عالم بی بصیرت برای حیات سیاسی خطرناک است حمایت از کسی که اصلا بصیزتی ندارد و دم خود را به کسانی گره میزند که او خود ظرفیتش را در مدت کوتاه هویدا کرده است  پس لازم است تاریخ اسلام دوباره بازخوانی و فاصله بین حق از ناحق میتواند به اندازه تار مویی باشد که با اندک کوتاهی و عدم تدبر ناخواسته از حق دور شد و تنها راه توکل بر خدا و توجه به استرشادهای امام ره و مقام معظم رهبری و توجه به اطرافیان و حامیان انها و پرهیز از تخریب و ارتکاب گناهان کبیره در بدگویی و تهمت و... راه را بر دشمنان هموار ننماییم و قدر این امنیت در جامعه که حتی کشورهای همسایه از ان در مصون نیستند را بدانیم و این امنیت را مدیون تلاش شبانه روزی فرزندان غیور و سربازان گمنام حضرت ولی عصر عج الهام گرفته ازنهضت حسینی هستیم و خدا را شاکر هستیم و حواسمان باید باشد زندگی ارام اجتماعی و سیاسی در گرو همین امنیت است و دشمنان خارجی به دنبال نا امنی هستند تا از اب گل الود ماهی بگیرند و ما بستر را با اقدامات نسنجیده در به ظاهر حمایت از یک یا چند نفر کاندید فراهم نکنیم که به خدا قسم در پیشگاه خدا مسئول خواهیم بود چرا که این انقلاب به بهای خون شهدای به خون غلطیده و.. به دست آمده و هر حرکت برخلاف ارمانهای شهدا  موجب پاسخگویی در پیشگاه بارتعالی خواهد شد .

 پس باید عاقلانه و عالمانه به گذشته کشور عزیزمان که ازادی خواهان و وطن پرستهایی که ارزوی این روز که دست غرب و انگلیس و دشمنان را از این مرز بوم کوتاه گردد فراهم شده است . پس ما با درایت و اگاهی با استرشاد رهبر عزیزمان و اموزه های دینی کسانی را به سرنوشت این کشور حاکم خواهیم کرد که حامیان انها مومنان و صالحان باشند نه دشمنان خارجی و داخلی با شرکت در انتخابات دوباره با شهدا و امام ره و مقام معظم رهبری و شهدای عزیزمان پیمان خواهیم بست.و انشاالله حماسه سیاسی فرموده رهبر انقلاب  بدون تردید محقق خواهد شد.

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog