آیا اذن پدر در ازدواج موقت با دختران اهل کتاب شرط است؟

آیت الله صافی گلپایگانی
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز :
 
اذن پدر در دختران اهل کتاب

س. آیا اذن پدر در ازدواج موقت با دختران اهل کتاب شرط است؟

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی :
 
چنانچه خود آنها در دین خود اذن پدر را شرط نمى‌دانند، رعایت آن لازم نیست.والله العالم
 
اذن پدر در ازدواج دختر باکره

 س. آیا اذن پدر دختر در ازدواج موقت دختر باکره لازم است؟ اگر دختر رشیده باشد چطور؟
 ج. به نظر اینجانب بنابر احتیاط واجب، اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره لازم است و چون مسأله بنابراحتیاط است، رجوع به مجتهد دیگری که اذن را لازم نمی‌داند، با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.‌والله العالم
 
اجرای عقد موقت بدون اذن ولیّ

 س. چنانچه عقد موقتی بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت بگیرد، وظیفه چیست؟
 ج. احتیاط این است که یا ولیّ اذن بدهد و یا این‌که زوج، مدت را ببخشد. بلی، چون مسأله بنابراحتیاط است، رجوع به مجتهد دیگری که اذن را لازم نمی‌داند، با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.‌والله العالم
 
 اذن پدر با شرط عدم دخول

 س. اگر در عقد موقت شرط عدم دخول و عدم ازاله بکارت شود، آیا باز هم اذن ولیّ لازم است؟
 ج. به نظر اینجانب بنابراحتیاط واجب، اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره لازم است و شروط مذکور در سؤال، ‌تأثیری در حکم ندارد.والله العالم
  
ازاله بکارت در غیر ازدواج و اذن ولیّ

 س. دختری که بر اثر کارهای ورزشی و یا زنا و ... بکارتش را از دست داده است، آیا در ازدواج به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد؟
 ج. دختری که بکارتش از طریق زنا و یا اموری غیر از ازدواج شرعی زائل شده، بنابر احتیاط واجب باید ازدواجش با اذن پدر یا جد پدری باشد.والله العالم
  
سبقت یکی از اولیا در اذن

 س. اگر بین جدّ پدری و پدر در ازدواج دختر صغیره یا باکره رشیده اختلاف شد، قول کدام یک مقدم است؟
 ج. هر یک از جد پدری یا پدر که سبقت بر تزویج صغیره بنمایند، محلّی برای دیگری باقی نمی‌ماند، چون هر یک به طور استقلال ولایت دارند و ظاهراً نسبت به اذن در تزویج بالغه رشیده هم حکم که بنابر احتیاط است همین است. والله العالم 
 
متعه با کفار

 س. ازدواج موقت با کفار، چه صورتی دارد؟
 ج. ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب، حرام و باطل است؛ بلی، مرد مسلمان می‎تواند با کافر اهل کتاب ـ یهودی، مسیحی و زرتشتی ـ ازدواج موقت نماید.والله العالم
  
/ 0 نظر / 14 بازدید