اقامه دلیل توسط مدعی

اقامه دلیل توسط مدعی

 

 

پرسش:
در صورتی که علت فوت واژگونی خودرو باشد و اولیای دم ادعا کنند که راننده شخص دیگری غیر از متوفا بوده؛ اما هیچ دلیلی درجهت اثبات ادعای خود ارائه نکنند، از چه طریقی میتوان حقیقت را احراز نمود؟


پاسخ:
هر ادعایی مستلزم اقامه دلیل است و تشخیص ارزش دلایل هم با رعایت قانون برعهده مقام صالح قضایی است. حقیقت را با انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس و معاینه جسد و بررسی خودرو میتوان احراز کرد.

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید