ممنوع المعامله

هوالحکیم

ممنوع المعامله

ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که توسط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع گردیده است.

 

مقامات قضایی : شامل محاکم صالح دادگستری اعم از دادگاه های عمومی ، حقوقی ، کیفری و انقلاب نظامی ، خانواده و نیز روحانیت می باشد.

تصرف : منظور اعمال حقوق ناقله و تصرفات مادی شخص ممنوع المعامله می باشد.

بنابراین ممنوع المعامله نوعی محجور تلقی می شود که البته در بعضی موارد حجر وی مطلق نمی باشد.

مثلاً ممکن است شخصی در خصوص تصرف دربخشی از اموال خود منع شده باشد نه تنها اموال یا ممکن است ممنوعیت وی مدت زمان محدودی را در بر گیرد.

کیفیت تصرف : عبارت ممنوع المعاملگی غالباً به منع انتقال و واگذاری است ولی رویه موجود این منع را شامل تملک شخص ممنوع نیز میداند یعنی صلاحیت خریداری ملک یا تملکات از هر نوعی نیز سلب می گردد.

قائم مقام ممنوع المعامله : ممنوع المعامله در تعریف عام شامل اشخاص صغیر ، اعم از ممیز و غیر ممیز ، غیر رشید ، مجنون و سفیه می گردد منتها حجر این اشخاص قانونی می باشد یعنی قانون منع معامله ایشان را تصریح نموده هرچند در بعضی موارد جهت اثبات حجر نیاز به حکم قضایی میباشد مثلا در خصوص مجنون و اشخاص غیررشید ولی در مورد صغیرغیر ممیز اصل ممنوعیت وی از تملیک و تملک است .

اشخاص ممنوع المعامله در تعریف ما شامل اشخاصی ست که الزاماً  اوصاف شخص فوق را ندارند ولی توسط محکمه صالح از تصرف در دارایی های خود منع گردیده اند .

 

مقررات موجود در خصوص ممنوع المعاملگی:

ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک  بند ۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی  بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۴۸۹ مجموعه بخشنا مه های ثبتی کد ۵۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ردیف ۱۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۵۲۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی بخشنامه ۹۴۸۱/۳۴/۳/۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران

 

چند نکته :

  • ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفاً منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده اند.
  • شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از اعطاء وکالت رسمی منع گردیده است.
  • پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد ممنوع المعامله :

۱.چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟

پاسخ: از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضائی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد.

 

  1. اگر فروشنده با فردی که می دانسته ممنوع المعامله است معامله کند مجازات خواهد شد ؟

پاسخ: مجازاتی برای ایشان منظور نخواهد شد ولی معامله غیر نافذ می باشد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان در مورد اطلاع از ممنوع المعاملگی نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی

  1. استعلام در مورد ممنوع المعامله بودن افراد از مراجع ذیصلاح و سایر ادله مورد نیاز

 

منبع موسسه عدالت

/ 0 نظر / 344 بازدید