قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ان

بنام خدا

 

 

 

قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

شماره۲۹۴۴۲/۲۹۶                                                                       ۳۱/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۵۱۱۳۴                                                                              ۱۱/۵/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۹۴۴۲/۲۹۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
موضوع استفساریه:
آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که برمبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟
پاسخ:
بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده(۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بردرآمد معافند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

/ 0 نظر / 37 بازدید