منع کراوات / نظر فقهی و قانونی در منع استفاده از کراوات

ضمن قدردانی از نیروی انتظامی که امنیت کشور را مدیون این عزیزان و نیروهای امنیتی هستیم  نظر شخصی خود را در خصوص استفاده از کراوات صرف نظر از دیدگاه ها و نظرات به عرض میرسانم :

حرام بودن استفاده از کراوات بنا به نظر فقهای اکثریت و مشهور تاکنون  اعلام نگردیده است وچنانچه برخی از فقهای عظام  اجتناب از ان و  یا جایز نبودن استفاده ازکراوات را متذکر گردیده اند به ویژه مقام معظم رهبری اجتناب از ان را حکم فرموده اند ( برگرفته از مسائل جدید فقهی از دیدگاه علما و مراجع تقلید جلد 1) که اصولا اشخاص متدین از نظرات فقهی تبعیت می نمایند هرچند تشکیک در ان باشد و  مصلحت مرسله مد نظر جامعه اسلامی است مثلا برابر با نظر فقهی تراشیدن ریش حرام است ایا میشود چنین اقدامی را در کل جوامع اسلامی به انجام رساند (مگر به حکم قانون باشد که در جامعه اسلامی همچون کشور ما با وجود شورای نگهبان قانون برخلاف شرع نداریم )به نظر میرسد احکام فقهی و قواعد و مصلحت مرسله برای حفظ و تداوم جامعه اسلامی برخی اعمال که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد تکلیف را بر عهده مکلف قرار داده اند.   هرچند در غرب بویژه ایتالیا استفاده پزشکان از کراوات را منع نموده اند به جهت اینکه کراوات بزرگترین  کانون تجمع میکروب و رشد باکتری ها در پوشاک انسان است  و اگر مرجعی منع استفاده پزشکان و بیمارستان ها را اعلام نموده شاید از این جهت به نظر بوده است و تعمیم و تشویش اذهان عمومی و بزرگ کردن موضوع ارتباطی به قضیه اخیر ندارد و کافی است مسئولی موردی را که اغلب منشا منطقی یا علمی یا همچون مورد اخیر بهداشتی دارد را مطرح کند بدون اخذ توضیخ منطقی از شخص مجری متاسفانه  شروع به خبرسازی و تشویش اذهان میگردد ولی صرف نظر از موضوع اخیر و منع بیمارستانها و پزشکان از ان که منشا علمی دارد منع احاد جامعه مد نظر نبوده و به نظر نمی تواند باشد مگر اینکه موجب ضرر به جامعه همچون استفاده پزشکان باشد که منع ان اشکالی را نمی تواند در بر داشته باشد  ، از منظر قانون به ویژه ماده 2 قانون مجازات اسلامی  که اشعار میدارد ((هرفعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم محسوب میشود ))، مثل این می ماند که با صدای بلند خندیدن در معابر اماکن عمومی را  مانع گردیده و جرم بدانیم حال انکه قانون برای ان مجازات تعیین نکرده یا همچون دوچرخه سواری بانوان ، اگر با بدحجابی برخورد میشود منشا قانونی داشته و از ان جهت بلا اشکال میباشد کشور الحمدا. دارای ارگان قانون گذاری بوده و نحوه اجرای قانون نیز پیش بینی گردیده است و بارها مقام معظم رهبری رعایت قانون و احترام به قانون اساسی و حقوق مردم را سفارش فرموده اند . لذا هرگونه تعرض به اعمال خصوصی اشخاص اگر مخل نظم عمومی و اخلاق خسنه و قانون نباشد  نقض اشکار قانون بویژه قانون اساسی است زدن کراوات در دوره طاغوت وجود داشته و اینکه اگر لباس یا  چیزی بتوسط حتی کافر استعمال و استفاده گردیده  نمی شود بر ان مبنا ان را منع کرد مگر به جهات فوق که با بهداشت و منافع جامعه مرتبط باشد (هرچند استفاده از کراوات به جنگهای صلیبی برگشته و ... که متاسفانه خیلی از استفاده کنندگان از البسه های غربی و یا کراوات و یا .. از سابقه تاریخی ان بعضا بی اطلاع بوده و میباشند که نیاز به اگاه سازی اقشار جامعه اسلامی و سوق دادن مردم به لباسهای بومی که به نوبه خود زیبا و موجب حجاب چه برای خانمها و اقایان میباشد با کمال تاسف دیده میشود دانشجو با لباس ورزشی  که استفاده در باشگاه از ان قابل تامل است در دانشگاه پوشیده میشود آیا قبل از اینکه مسئولین برای دانشجویان لباس ویژه طرح ریزی نکنند چگونه میشود به لباس دانشچو یا .. ایراد گرفت ولی با اجباری کردن لباس  خاص به دانشجو و محصل که اثار زیادی دارد خود به خود استفاده از لباسهای زننده و دور از شان دانشجو و الگوی جامعه خودداری خواهد شد ایا غیر از این است ایا تاکنون اقدامی در این رابطه از سوی مسئولین که از بی حجابی و.. داد میزنند صورت پذیرفته است فلذا به نظر میرسد  صرف نظر از موضوع و خبر حادث شده که اظهار نظر با شرایط فوق صحیح نمی باشد اما به صورت کلی هرمقدار در روابط خصوصی افراد بدون مجوز قانونی وارد شویم   خود از جهات  تشویش اذهان عمومی است و در دین مبین اسلام وقتی میشود به افعال اشخاص مانع شد که افدامات مخالف احکام شرعی و اسلامی و از ان ضرری متوجه  جامعه گردد و یا منشا فساد شود کجای استفاده از کراوات بوسیله اشخاص حقیقی این تعابیر را داردچرا که اشخاص حقوقی موظف به رعایت اصول و مقررات مقنن و مراجع ذیربط دارند   (برای مثال ارایشگاها و بیمارستانها نمی توانند ادعای ازادی در پوشش و ... کنند چرا که اقدام انها با بهداشت عمومی مرتبط است ) هرچند بنده استفاده کننده از کراوات نیستم که به نظر رسد به ان جهت از ان حمایت یا رد میکنم بلکه اصول کلی حقوق هرگونه منع افراد حقیقی از استفاده یا عدم استفاده از وسیله شخصی یا حتی کراوات  که مخل نظم عمومی و اخلاق خسنه نباشد به توسط  مجریان را  صحیح نمی داند و به جامعه را به چیزهای اهم سوق داده است ، بنابراین میتوان با فرهنگ سازی اصولی و علمی استفاده از لباسهای سنتی و بومی که در چند ماه اخیر در صداو سیما و بتوسط  مجریان ،  قدمهای اولیه آن برداشته شده است و مایه مباهات میباشد امکان ترد الگوهای بیگانه گردید اما در حال حاضر  با فقدان قانون به نظر هرگونه برخورد ،  با موارد فوق خود هنجارشکنی و بی قانونی محض است که تاکنون نیز چنین اقدامی مشاهده نشده است ولی  اگر چنانچه نمایندگان منتخب مردم اگر کار مهمتر از این نداشته باشند زدن کراوات حتی توسط اشخاص حقیقی یا فروش ان را به هر ترتیب منع کنند بدون تردید همه ما باید به ان قانون تن دهیم ولی تا زمانی که منع قانونی نباشد مداخله بدون قانون نسبت به اشخاص حقیقی که تاکنون نیز این امر صورت نگرفته  فاقد وجاهت قانونی و شرعی به نظر بنده تلقی خواهد گردید و امید است مراجع زیربط به موارد مهمتر بپردازند که از جمله ان تلاش برای حفظ امنیت با تدابیر پیشگیرانه در وقوع جرایم به ویژه ناموسی که در سالهای گذشته افزایش یافته و ... مبادرت ورزیده و به لطف خدا تلاش چشمگیر هم به انجام رسیده است و اگر کراوات منع میگردد کت شلوار نیز ریشه غربی دارد باید حذف شود به نظر چه لباسی باید جایگزین ان گردد بدون تردید اگر لباس بومی طراحی شود چه منع بشود یا نشود اصلا با ان لباس استفاده از کراوات معنا نخواهد داشت و هرچند باز نمی شود جامعه را از استفاده لباس خاص محروم کرد مگر موجب  قانون  پس تا مهیا نبودن شرایط کلی بر هم زدن منوال طبیعی  جامعه هرچند خاص ، کار عبس و بیهوده و شتابزدگی بی مورد خواهد بود./

/ 0 نظر / 38 بازدید