تحریم نفتی اخرین تیر از خشاب غرب بر علیه ایران

 

تحریم نفتی  اخرین  تیر از خشاب غرب بر علیه ایران اسلامی

اقدام ضد مردمی غرب در تحریم نفتی بر علیه ملت ایران بر خلاف تجارت و بیع بین المللی و منشور سازمان ملل متحد میباشد .

چه خوب که غرب مدعی حقوق بشر در مقابل مردم ایران تاب نیاورد و باطن خبیس خود را اشکار کرد و دشمنی خود با ملت ایران را بروز داد و کسانی را که دم از دوستی با امریکا میزدند به این تناقض گویی و قصد سلطه آمریکا اگر خوب بیندیشند پی بردند که فارسی صحبت کردن اوباما و اعلام دوستی با مردم ایران یک فریب در جلب توجه عده ای خاص از مردم ایران برای ایجاد جدایی بین نظام و مردم که به لطف خدا  منجر به وحدت گردید تماما یک نمایش و سناریو بود و امریکا و اروپا در اقدامات خود قصد داشته و دارند که با تحقیر مردم ایران به اهداف خود برسد اما مردم ایران نیز نیک میدانند که فقط  لازم است دوستی باری تعالی را جلب کنند و از پیروی شیطان  و جلب توجه کشوری که خون مردم هیروشیما و ناکازاکی و ویتنام و کشتار مردم بی دفاع اردوگاه های فلسطینی و پاکستان و افغانستان و عراق و..... را در کارنامه خود دارد پرهیز نمایند که این اعمال خصمانه و ضد بشری  موجب تثبیت حکومت ان گردیده امید به این کشورها ننگ است نه اقتخار هرجا فتنه ای باشد دست امریکا در انجا مشاهده میشود چه کشور امریکای لاتین باشد چه عربی همچون بحرین از امریکا بیش از این انتظار نیست اما وقتی امریکا متوجه شد مردم وطن دوست ایران آرزوی امریکای ها ، قدم گذاشتن چکمه های نظامیان امریکا در خاک مقدس ایران اسلامی را به دل انها خواهند گذاشت و به گور خواهند برد با وجود وحدت بین نظام و ملت چاره ای جز خالی کردن عقده خود ندارد تا بتواند خود را ارام کنند و بگویند ما هم هستیم و این تفکر و نا امیدی از فریب مردم و نظام ایران نهایتا موجب تحریم گردید اما این اقدام امریکا و اروپا هرچند شاید مشکلاتی را برای دولت و مردم ایجاد کند اما این یک پدیده نو نیست ما 30 سال است که تحریم هستیم اما اگر جان ناقابل خود را هم فدای وطن و خاکمان نماییم از خواست های حقوقی و قانونی خود کوتاه نخواهیم امد مگر اینکه جانی در کالبد خود نداشته باشیم ایران پاناما نیست ایران ویتنام نیست ایران ایران است سرزمین آرش سرزمینی که یک روز نامش لرزه به جان روم می انداخت غرب میداند ایران ارام ارام گام هایی برمیدارد که عزت از دست رفته خود را باز می یابد و از این واهمه دارند ونیک میدانند چه جان فشانی های توسط این مردم در 2 قرن گذشته یکه و تنها بدون حمایت قدرت مرکزی به انجام که نرساندند.  چه رسد به این دوره که مردم و نظام در کنار هم هستند و پوزه امپریالیسم را به خاک خواهند مالید ما از تحریم ناراخت نیستیم و خوشحالیم از اینکه غرب شکست خود را در سایر جوانب با این اقدام اشکار کرد.

 اروپا و آمریکا به قول معروف هر چه در خشاب داشتند با این تحریم  نفتی خالی کردند  و ادعای دوستی با ملت و مردم ایران را را با ضربه به اقتصاد و همین مردم  نشان دادند اما چه زود دست خود را رو کردند و تعارض در گفتار و اعمالشان هویدا گردید ما خوب و نیک می دانستیم حمایت از رژیم پهلوی و راه  انداختن گروههای مسلح از احزاب کرد گرفته و به ظاهر مجاهدین خلق که به منافقین به خلق شهرت یافتند و تجهیز تا دندان انها و راه انداختن جنگ تحمیلی و حمایت های نظامی و اطلاعاتی و النهایه ترور دانشمندان ایرانی که تماما حکایت از برگشت اروپا و غرب به دوره قرون وسطی است ولاغیر تحریم خرید نفت یک اقدام ناجوانمردانه در مقابل ایران اسلامی که حاکی از کم آوردن غرب در مقابل ملت ایران است  و وقتی صحبت های معلم راهنماییم را به خاطر می آورم که تک محصولی بودن یک کشور را بد می دانست  و اتکا به یک محصول چه آثار زیانباری دارد اکنون محتوای صحبت ایشان  قابل درک است و اقتصاد تک محصولی خود آفتی است بر اقتصاد که این تحریم و امثال ان ما را باید به اقتصادی که وابسته به یک محصول ویژه اقتصادی نباشیم  سوق  داد  هرچند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش در کاهش و اتکا به این محصول و رونق در صادرات غیر نفتی توسعه چشم گیر داشته است اما یادمان نرفته که ابتدا با قصد تحریم فروش بنزین به ایران و اقدام متقابل در افزایش تولیدات داخلی موجب شکست شد راستی چرا قصد تحریم فروش بنزین را داشتند به نظر ایجاد نارضایتی شدید در داخل و نهایتا ایجاد مشکل امنیتی در داخل کشور و حمایت از احزاب دست راست دشمنان  در این نارضایتی یکی دیگر از اهداف بود که تیرشان به سنگ خورد چه خوب است که ایران اسلامی دست دشمنان را خوانده است  اکنون نیز مستقیما غرب ملت ایران را نشانه رفته و مردم ایران این اقدامات ضدبشری غرب را درک کرده است عدم فروش قطعات هواپیمای مسافربری و یا ممنوع نمودن فروش سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی که به خدا انسان با اندک تامل ذلت غربیان مدعی حقوق بشر را با این اقدام که با جان مسافران در ارتباط است پی می برد تا چه زمانی غرب به این حماقت های خود ادامه خواهد داد مگر مردم ایران این جنایات و اقدامات قرون وسطایی غربیان را فراموش خواهد کرد اقدامات غربیان همچون اقدامات دوران جاهلیت  با پیامبر اسلام ص می ماند و لی این هم بگذرد همچنانکه مبارزه با علم و گالیله و.. سپری شد و امروزه  تدریس ان قسمت از تاریخ موجب شرم انان میشود مگر مردم ایران چه میخواهند که این گونه مورد غضب غرب قرار گرفته است ؟ بجز این که می خواهد تحت سلطه هیچ کشوری نباشد فراموش نکردیم غارت نفت کشورمان در دوره پهلوی  و سرکوب حکومت قانونی مصدق با توسل به اوباش ها و روسپی های معروف تهران و شعبان بی مخ ها با دلارهای آمریکایی و خیمه زدن انگلیس بر ذخایر ایران اکنون که می بینند ایران زیر طوق هیچ کشوری نیست و در مقابل تمام انها یک تنه ایستاده به خشم آمده اند چرا باید یک کشور وابسته دیروز امروز مستقل باشد به طوری که بگوید امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ابهت امپریالیسم غرب را شکسته و امام ره در اوج مشکلات انقلاب از امریکا نهراسید و در مقابل تهدید حمله به ایران فرمود ما چتربازان امریکا را در هوا نابود میکنیم .  اری ترس انها که نمونه ان به وقوع پیوسته الگو قرار دادن ایران بتوسط  برخی  کشورها در مقابله با سیاستهای امپریالیستی امریکاست .

اروپا بعد از این تحریم چه غلطی می تواند نسبت به ایران به انجام رساند تا چه زمانی باید از ارباب امریکایی خود که میلیاردها دلار ضرر در این بحران مالی به مردم خود تحمیل کرده را باید ادامه دهد مطمئن هستیم روزی فرا خواهد رسید که این پیروی کورکورانه و اقدام امریکا موجب انقلابی در اروپا و امریکا خواهد شد که بساط امپریالیسم را برخواهد چید .

روزی با نفوذ به داخل صفوف احزاب متمایل به راست فتنه داخلی را بپا میکند و متاسفانه تحصیل کردگان وبه اصطلاح روشنفکران را هم بعضا با خود همسو و در مسائل داخلی حاکمیت یک کشور که با رای مستقیم مردم به قدرت رسیده مقابله میکند روزی هواپیمای مسافری را در هوا نابود و به قاتلین ان مدال میدهد روزی میگویند با مردم ایران دوست هستند و فقط با نظام کار دارند غافل از اینکه نمی فهمند مردم از نظام و دین خود جدا نیستند و روزی هم حق مسلم مردم در تجارت بین المللی را نادیده و تمام قوانین و بیع بین المللی را زیر پا میگذارند انقدر از مردم ایران عصبانی هستند که دیگر اشکارا هم به مقابله با مردم ایران برخاسته و پنهان کاری را کنار گذاشته اند اما امپریالیسم غربی نیز همچون کمونیسم محکوم به شکست است و پس لرزه های ان هویداست ملت ایران این دشمنی اشکار که از تحقیر مردم و مسئولین کشورمان گرفته تا تسلیح دشمنان قسم خورده مردمی که فرزندان حیدر و به اندازه وسعت امریکا مبارزات و حکومت سیاسی را در کارنامه خود دارند  به انجام میرسانند . افسوس که غرب هنوز هم این ملت را نشناخته وقتی موضوع خاک و وطن و ناموس پیش بیاید تا پای جان خواهند ایستاد بعضی از کشورها برای خوش خدمتی به اربابان خود دلارهای نفتی و اسلامی خود را هزینه کشتار مسلمانان و مخالفان سیاستهای خود میکنند  و در کمال تعجب اشکارا تامین بودجه حمله به ایران را مطرح میسازند به امید حمایت غرب از رژیم سلطنتی انان ، اما فراموش نکنند چگونه مبارک را فدای یک وعده نمودند چگونه قذافی را قربانی اهداف اقتصادی و سیاسی کردند غافل از اینکه امریکا دیگر ان امریکا نیست امریکایی که دوستان ناتویی خود را در افغانستان درگیر اقدامات جاه طلبانه خود کرد عاجز  از ادامه حضور که  خرش در گل مانده و با بهانه ای دست دوستی به طرف طالبان دراز کرده و این جاه طلبی ها دست امریکا و توخالی بودن انها را رو کرد و به ایران اسلامی امکان شناسائی نقاط ضعف نظامی خود و دشمن را داد ما افتخار میکنیم رهبری داشتیم که ابهت امریکار را شکست و الگویی شد برای حاکمان ازادی خواه و رهبری داریم که شجاعانه می فرماید امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ما ملت ایران وعده و بیعت خود با شهیدان انقلاب اسلامی را فراموش نکرده ایم و با یک فرمان و حکم رهبر راه شهیدان را ادامه خواهیم داد مخالفان داخلی نظام  یا گمراه هستند و به مرور زمان با دیدن جنایات امریکا در کشورهای مورد تجاوز و اقدامات انها پی به اهمیت دفاع و حفظ استقلال خواهند برد و روزی پی به عزت مردم ایران و نظام اسلامی خواهند برد و دسته دیگر که امنیت ملی ایران برای انها مهم نیست و بجز عدوات و دشمنی با این ملت و دلارهای باد اورده از راه وطن فروشی به چیز دیگری نمی اندیشند روزی مورد غضب خدا و این ملت قرار خواهند گرفت و الت دست دشمنان بوده و باقی خواهند ماند و ابروی خود را با این اقدامات از بین  برده و خواهند برد .

مردم ایران برای حفظ حقوق متصوره طبیعی و انسانی خود کوتاه نخواهند امد البته هر چه رهبر عزیزمان تدبیر نمایند بدون تامل اطاعت خواهیم کرد و پیرو خون شهدا خواهیم بود و و از غرب واهمه نخواهیم داشت و چرا که مطمئن هستیم خدا با ماست و این تجربه را در جنگ تحمیلی شاهد بوده ایم و شوق پیوستن  به شهدا را داریم واین شعار نیست و  دشمنان خواهند دید اگر قصد هر شیطنت را داشته باشند اینجا عراق  و افغانستان نیست اینجا کشوری است نامی که تاریخ ان چنانچه عرض شد به وسعت خاک کشور انهاست  انها را پشیمان خواهیم نمود چرا که ما چیزی داریم که انها ندارند ما امام عصرعج را داریم که وقتی سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه  از حضرت ایت الله بهجت می خواهند از آقا ولی عصر عج  سرور هر دو عالم و مولای حاضر و ناظر ما شیعیان تعیین تکلیف نمایند ایشان  از قول آقا می فرمایند  پیروزی از آن حزب الله خواهد بود  که وعده حضرت امام زمان محقق و خداوند رژیم غاصب را خوار و ذلیل میکند و باد قدرت پوچ  خالی میشود و ابهتش می شکند  این هاست که برای ما امید و برتری بخشیده و منتظر ان حضرت هستیم و میدانیم قبل از ظهور نیز بر اعمال ما نظارت و از طریق عارفان و منتظران واقعی مستقیم وغیر مستقیم دست ما را گرفته و خواهد گرفت و  وعده خداوند محقق خواهد شد این برتری کمی نیست که در طول انقلاب شاهد نمونه های بارز  ان بوده ایم و ان چنان مقاومت و رفتار خواهیم کرد  که اینده گان  به مردم و نظام این عصر افتخار نمایند و خداوند را نیز فراموش نکرده و هر عزتی که به دست آوریم مرهون الطافات باری تعالی و حضرت ولی عصر عج میدانیم    .برای سلامتی ظهور امام عصر دعا میکنیم و هرجمعه از طلوع خورشید به انتظارش می نشینیم  و اشک شوق دیدار می ریزیم تا شاید  ظهور محقق و  توفیق ملاقات سرورمان را کسب نمائیم . انشاا

/ 0 نظر / 24 بازدید