ترور دانشمندان ایرانی نشان ازضعف وزبونی دشمنان

انا من المجرمین منتقمون «مسلما ما از این مجرمان بى‏ایمان انتقام خواهیم گرفت »

دشمن از همه اقدامات خصمانه خود بر علیه ابران اسلامی مایوس شده و این ترور ها نیز همچون سایر رفتارهای خصمانه  راه بجایی نخواهد برد  ، تاریخ اسلام نشان داده ترور حمزه سیدالشهدا و .... نه تنها اسلام را تضعیف نکرد بلکه جهادگران صدر اسلام را در مقابل کفار مصمم کرد و النهایه بساط بت پرستی برچیده شد ، مردم علم پرور کشورمان  برای برچیده شدن بساط بت و تاج پرستی  در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تاوان بسیارداده اند و همه آنها را هوشمندانه بخاطر دارند ، و دریافته اند در علم و فن آوری در اوج باید قرار گیرند تا پوزه استکبار را به خاک بمالند ،در طول تاریخ تهدید ها مگر توانست گالیله و بوعلی سینا و شهید اول  و امثال آنان را از علم  آموزی و نشر آن دور نمابد. سیاستمداران غربی دوباره به میراث کهن خود به عصر قرون وسطی رجعت نموده وتصمیم مجدد مبارزه با شکوفایی علم ودانش که نقطه مقابل جهل ، همان چیزی که استعمار آن را می پسندد در نقشه ی راه خود قرار داده اند ، به نظر با این همه اعتقاد و خودباوری مردم آگاه ایران هیچ کس نمی تواند مانع این توسعه وپیشرفت شوند .  شهادت زمانی مختص رزمندگان آن هم درجبهه های جنگ بود انهم دست تنها و یکه یه عشق روح الله  اما اکنون که شهادت به سمت جبهه دانش و علم آموزی ودانشمندان نشانه  رفته معلوم مبشود صحنه جهاد ، جبهه علم و دانش است و دشمن از این جهت احساس خوف میکند و دراین راستا واقدامات مزبوهانه دشمنان قسم خورده ، تلاش مضاعف و هرچه فراتر دانشمندان درمصمم بودن به ارتقاء هرچه بیشتر درجات علمی و اقتدا به مولای زمان خود را می طلبد  تا دشمنان همچون جنگ تحمیلی وسایراقدامات خصمانه طعم تلخ شکست را دوباره چشیده و بدون تردید وفاداری ما اساتید وخواص ودانشمندان به آرمان های معمارکبیر انقلاب وجانشین مدیرومدبر ، لایق وبه حق وخار چشم دشمنان وبدخواهان این مرز وبوم ، تیری است از کمان رها شده برپیکره ی خصم ،  تابه لطف خدا در دستیابی به این هدف والا وجهاد در توسعه علوم نیز هم چون سایر صحنه ها   به ندای رهبرعزیزمان لبیک گفته،  که هر  چند شهادت را نیز در پی خود داشته باشد با  آغوشی باز پذیرای آن خواهیم بود  و به شهدای عزیزمان که آرزویی است هم چون رویا ، ملحق شده  و در این راستا از زمانی که به مولایمان  لبیک گفتیم لباس دنیا را از تن در آورده و لباس آخرت و شهادت بر تن نموده ایم  و باکی هم از این تهدیدات کورکورانه نخواهیم داشت و تا زمانی که جان در تن داریم به عهد و بیعت خود با پیشوایمان و نظام اسلامی و شهدا وفادار خواهیم ماند .

/ 0 نظر / 12 بازدید