سکوت قانونی و تکلیف در صدور حکم با امعان نظر به اصل برائت

 

 هوالقادر

سکوت در قانون جزا موجبی برای محکومیت نیست

با عرض پوزش مطالب به زبان ساده جهت استفاده عموم تحریر شده است

 

ابتدا باید به این موضوع توجه نمود که در پر ونده کیفری اصل قانونی بودن جرایم  قاضی را مکلف میکند منطبق با قانون حکم صادر کند اصل167 قانون اساسی در غیر ان از موجبات نقض میباشد و اینکه اگر قانون وجود نداشت باید اصل برائت صادر گردد( نظریه حقوقی 2530 مورخه 1372 ) و اگر قانون قابلیت تفسیر داشته باشد  باید به نفع متهم تفسیر بشود و حق تفسیر مضیق ( محدود) صورت گیرد تفسیر وسیع یا موسع برخلاف اصل قانونی است و از طرفی در صورت سکوت قانون قاضی ماذون حق ندارد حکم صادر کند در واقع بگوید قانون مجازات بر عمل یا ترک فعل تعیین نکرده نسبت به فعل غیر شرعی مرتکب باید حکم محکومیت صادر کرد( نظزیه اداره حقوقی 243مورخه 1369) لذا با وجود اصل برائت و تفسیر به نفع متهم قانون و ممنوعیت تفسیر موسع و اینکه اگر عملی در شرع هم حرام باشد و قانونی نسبت به مجازات ان نباشد باید حکم برائت صادر شود( نظریه اداره حقوقی به شرح فوق ).

با این اوصاف چه منابع فقهی که حیثیت افراد جامعه را از اهم اصول دانسته و قانون نیز که به تبع ان وضع شده این امور را مد نظر دارد و قضات محترم بر این اصول در صدور حکم محکومیت با وجود فقدان دلایل و منبع قانونی توجه و اصل برائت را جاری می نمایند اصل بر برائت است مگر خلاف ان ثابت گردد و متهم تا زمانی که حکم محکومیت صادر نشده محکوم تلقی نمیگردد هرچند کیفرخواست هم صادر شده باشد .

لذا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها منطبق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قانون سابق نیز حاکم بود و این اصل در اغلب کشورها رعایت میگردد و درفرانسه در انقلاب فرانسه اعلامیه مشهور حقوق بشر 1789 نیز که برخی ها برگرفته از منشور حقوق بشر کورش قلمداد میکنند گنجانده شده است .

 

/ 0 نظر / 32 بازدید