رسیدگی به جرایم اطفال و مسئولیت کیفری

رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاه جزایی  مختص اطفال که ابلاغ  مخصوص از ریاست قوه  دارد امکان پذیر میباشد طفل از نظر قانون ایران  کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد  بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است وقتی طقل به سن بلوغ رسید مسئولیت کیفری دارد و همچون اشخاص که رشید هستند محاکمه و مجازات میشوند البته افراد کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال دادگاهی میشوند هرچند به نظر افراد کمتر از  18 سال نیاید مسئولیت کیفری داشته باشند و سن امده در فقه بیشتر به نظر از جهت انجام  تکلیف شرعی  میباشد نه مجازات چرا که در منابع فقهی که از احادیث و احکام حکمی یا سنت استنباط  شود ملاحظه نگردید و قران کریم جهت در اختیار قرار دادن اموال  یتیم به وی امتحان رشد یتیم را دستور فرمودند انهم  در امور مالی چه رسد به امور کیفری که آبرو و شخصیت فرد مهمتر از حقوق مالی اوست .

/ 0 نظر / 22 بازدید