عقد وکالت و نحوه انفساخ ان/ محروم کردن فرزند از ارث به زبان ساده

 

عقد وکالت و نحوه انفساخ ان/ محروم کردن فرزند از ارث به زبان ساده

در پاسخ به سئوال یکی از بازدیدکننده از وبلاگ :

س: وکالت جند نوع بوده و ارزش ان تا چه زمانی است؟

وکالت یعنی اینکه شخصی اعم از شخص حقیقی یا خقوقی کسی را برای انجام دادن کارهای خود نایب بگیرد به صورتی که اقدامات وکیل همجون اقدامات موکل است .

وکالت کاری: یعنی وکیل صرفا حق انجام کار یا دستور موکل فقط نسبت به موضوع معین  را دارد مثلا گرفتن نقشه پروانه یا پایان کار ساختمان مشخص یا خواندن عقد نکاح یا امثال ان .

وکالت مطلق : یعنی وکیل حق هرگونه اقدام نسبت به موضوع وکالت را دارد مثلا  در مثال فوق نه تنها حق مراجع به ادارات و شهرداری و گرفتن نقشه پرونه را دارد بلکه حق فروش و واگذاری و انعقاد عقود معوض و غیر معوض نسبت به موضوع وکالت را دارد اگر حق گرفتن ثمن و یا به عبارتی وجه معامله را در وکالتنامه را داشته باشد و تصرف ان ثمن را نداشته باشد باید ثمن معامله را مسترد نماید مگر در وکالت تصریح شده حق فروش و اخذ ثمن و تصرف را هم دارد د رغیر اینصورت امین بوده باید در صورت مطالبه ثمن معامله ان را به موکل مسترد نماید از زمان مطالبه و استنکاف خیانت در امانت تلقی خواهد شد.

در صورت عزل وکیل یا انجام موضوع وکالت مثلا فروش ماشین از سوی موکل دیگر وکیل نمی تواند اقدام به فروش کند در غیر ان صورت فروش مال غیر مصداق خواهد داشت .

فوت و محجوریت وکیل و موکل کسی که وکالت داده موجب از بین رفتن وکالت و انفساخ خواهد بود هرچند وکالت بلاعزل باشد . ( به مقاله وکالت بلاعزل در این وبلاگ در صورت تمایل مراجعه شود)

بنابر انچه عنوان شد در زمان اعطا وکالت باید توجه کنیم که آیا بلاعزل قید شده یا نه بهتر است وکالت بلاعزل داده نشود اگر خریدار هستید و وکالت بلاعزل را لازم دارید تا مطمن شوید که هر زمان بخواهید سند را بنام خود خواهید زد بدانید که وکالت بلاعزل با فوت مالک یا به عبارتی موکل منتفی خواهد شد پس وکالت برای مقطع زمانی کوتاه باید باشد انهم با  گرفتن تضمین و پشتوانه حقوقی و اخذ اسناد هرچند عادی از مالک یا وراث و .... وگرنه با فوت و حجر طرفین  اثر حقوقی نخواهد داشت  و از طرفی وکالت بلاعزل در صورت عدم شرط بلاعزل در عقد خارج لازم محکوم به بطلان با مراجعه به دادگاه میباشد.

دادن وکالت فروش به کسی که اعتماد نداریم و بدون گرفتن تضمین ریسک محسوب و معامله ایشان و فروش و اخذ و حتی تصرف ثمن اگر در وکالتنامه قید شده امکان پذیر و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.

لذا بهتر است در اعمال حقوقی اگر حقوقدان نباشیم با وکیل و مشاورحقوقی مشاوره های لازم انجام گیرد.

سئوال بعدی : ایا اگر پدری یکی از فرزندان خود را از ارث محکوم کند فرزند محروم از ارث ارث میبرد یا نه ؟

جواب : موصی ( متوفی) پدر ، فقط نسبت به یک سوم از ترکه بعد از فوت خود حق تصرف دارد مثلا 90 میلیون ترکه بجا مانده و پدر یکی از فرزند خود را از ارث محروم کرده 30 میلیون کنار گذاشته میشود و 60 میلیون بین تمام وراث حتی فرزند محروم از ارث تقسیم میشود و 30 میلیون باقی بین سایر وراث که محروم از ارث نیستند تقسیم میشود یا به عبارتی متوفی وصیت کرده کل ترکه به فلان مسجد داده شود در این صورت یک سوم به مسجد مابقی بین وراث تقسیم میشود مگر اینکه ورثه راضی باشند که دو سوم باقی نیز به مسجد د اده شود یا به عبارتی وصیت پدر را تنفیذ کنند مانعی ندارد که کل ارث به مسجد داده شود، روایتی از پیامبر اکرم ص داریم که بعد از دفن میتی مستحضر شدند ایشان اموالی برای ترکه نگذاشته و به ... صلح کرده پیامبر فرمودند اگر میدانستم اجازه نمی دادم در قبرستان مسلمین دفن شود./

 لذا این اقدام موصی و محروم کردن وراث از ارث که فقط به یک سوم وصیت عمل میشود کار پسندیده ای نیست اما اگر پدر در زمان حیات اموالش را به یکی از فرزندان یا مسجد یا امور خیریه صلح کند موضوع دیگر در قالب اموال مورثی بحث نمی شود و این صلح از نظر حقوقی صحیح است و نباید ترکه که بعد از فوت متوفی بجا میماند و تعیین تکلیف نشده را با اختیار تصمیم نسبت به اموال شخص در زمان حیاتش اشتباه بگیریم همان چیزی که در خصوص باغ فدک حضرت زهرا س موجب غصب باغ فدک،  خانم  فاطمه زهرا  س به این بهانه که برابر با ایه قرانی پیامبران از خود ارثی باقی نمیگذارد ، گردید،حال انکه پیامبر ص در زمان حیاتشان باغ فدک را به فاطمه اطهر داده بودند و اصلا در قالب بحث ارث نمی گنجید چرا که ارث مالی است که بعد از فوت از متوفی بجا میماند و مالکیت ان مربوط به متوفی بوده و قبل ار فوت از متوفی سلب مالکیت نشده باشد و به ان ترکه گویند به این جهت و اشتباه فاحش عمدی یا سهوی که به نظر نمی رسد سهوی باشد چرا که اختلاف این دو مورد خیلی اشکار میباشد ،معاویه دوم  با این عنوان که قبلا در این خصوص اشتباه کرده اند و حکم شان صحیح نبوده ، باغ فدک را به یکی از فرزندان امام مجتبی ع بازگرداند . که این خود حاکی از فرق اقدام مالکانه در زمان  حیات با اموال بجا مانده بعد از فوت که اموال مورثی خوانده میشود متفاوت و اثار مختص به خود را دارد باید قائل به  تفکیک شویم./.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید