تصادفات مرگبار از نگاه قانون

 

تصادفات مرگبار از نگاه قانون

 

 

خودداری از کمک به مصدومان یکی از مواردی است که قانون درباره آن پیش بینی های لازم را انجام داده و تصریح کرده است؛ «هر کس دیگری را که دچار مخاطرات جسمانی شده و نیاز به کمک فوری دارد با وجود امکان کمک به وی یا استمداد از ماموران دولتی رها نماید و مبادرت به انجام این کار نکند به مجازات حبس محکوم می شود.»
این قانون یک قانون کلی است و مربوط به هر سانحه و حادثه یی می شود.اما در خصوص تصادفات رانندگی اگر حوادث به صورت پیش بینی شده و با سوءنیت قبلی و به قصد کشتن شخصی نباشد قتل غیرعمد تلقی می شود. در این موارد راننده مقصر است چرا که طبق قانون وی در رانندگی بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده یا به خاطر رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن در رانندگی باعث مرگ فردی دیگر شده است و در این صورت راننده به شش ماه تا سه سال حبس و همچنین پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. همچنین قانون پیش بینی کرده است که هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی از این کار سر باز زند یا از استمداد از ماموران انتظامی خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب و محاکمه محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دوسوم مجازات حبسی که در بالا ذکر شد، محکوم خواهد شد و دادگاه به هیچ وجه نمی تواند در مورد چنین متهمی از تخفیف مجازات استفاده کند اما اگر راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا ماموران را مطلع کند یا به هر نحو موجبات تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه در مجازات وی تخفیف می دهد.


/ 0 نظر / 20 بازدید