انفساخ و شرط فاسخ

 

 

 

هوالحکیم

انفساخ و شرط تفاسخ

 

عنوان  :  انفساخ

نویسنده : شعبانعلی جباری

کلمات کلیدی  :  انفساخ، انحلال قهری، عقد، شرط فاسخ

 

انفساخ

                                                  

   انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای
شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی
بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

  به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ
طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این­که عقد، بدون نیاز به
عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه
باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً
ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ

 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه
گروه تقسیم می‌کنند.

  1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد
است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

  2) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای
است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع
قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود،
این فسخ–­ ­­­انفساخ
ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

  3) انفساخی که ناشی از
حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ
قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

شرط فاسخ

  به انفساخی که توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می‌شود
که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله
تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط
فاسخ معمولاً معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد،
مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود،
همچنین ممکن است معلق به رویدادی شود که در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال
قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­که
عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلکه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به
هم می‌خورد. 

 

 

قلمرو شرط فاسخ

  در قراردادها ممکن است که با اراده افراد شرط فاسخ را
اقاله کرد. اما در قراردادهائی که به ارادۀ یکی از طرفین یا دو طرف قابل انحلال
نیست و با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد؛ مثل نکاح که قابل اقاله نیست،  فسخ آن محدود به موارد پیش‌بینی
شده در قانون است.

موارد انفساخ ناشی از قانون

  1) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­که به
تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.

  2) تلف مورد اجاره پیش از قبض.

  3) تلف موضوع
قرض پیش از تسلیم.

 منابع:

1) انصاری،
مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، تهران، محراب ­فکر، 1384، ج1، ص 483

2)
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عملی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج 5،
صص 403- 399

3) امامی،
سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ج1، ص 448

/ 0 نظر / 130 بازدید