پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

لزوم بینش و بصیرت در یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط ...

هوالحکیم   لزوم  وجود بینش و بصیرت در رفتارهای سیاسی و اجتماعی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم و به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

 هوالحکیم آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا فصل اول ـ تعاریف ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است

بنام خدا    شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 414 بازدید

موضوع الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی از

رای شماره 27 دیوان عدالت اداری با موضوع الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید