پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

دولت مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیری ها و جبهه گیری در مقابل مقاومت عامل سقوط ..

    هوالحکیم   مصر و حمایت از سلفی ها و تکفیرها نتیجه ای جز این نداشت همان که ایران بارها  احتمال به  سرقت رفتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

اصل وصف تجریدی اسناد تجاری و استثنائات وارده

  هوالحکیم   اصل وصف تجریدی اسناد تجاری  و استثنائات وارده مبنای اصل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1099 بازدید

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک شماره:5502گ/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید