پست های ارسال شده در آبان سال 1393

سخنگوی شورای نگهبان ؛ چگونگی نگاه این شورا به نامزدهای انتخابات

بنام خدا     سخنگوی شورای نگهبان ؛ چگونگی نگاه این شورا به نامزدهای انتخابات    میزان مداخله در اغتشاشات در تأیید صلاحیت مؤثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید