پست های ارسال شده در دی سال 1393

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بنام   قانون  سازمان  نظام  پزشکی  جمهوری  ا سلامی  ایران     قانون‌ سازمان‌ نظام‌پزشکی‌ جمهوری‌ ا سلامی‌ ایران‌ فصل‌ اول‌ - تعریف‌، اهداف‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان

بنام خدا     ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان                            دیوان داوری دعاوی ایران. ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بینالمللی است که دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 331 بازدید