پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا

بنام خدا منظور از تأمین مناسب در ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ...   « منظور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید

چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و موردقبول طرفین باشد داوری از بین می رود.

بنام خدا   چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و موردقبول طرفین باشد داوری از بین می رود.   سؤال ـ در امور مربوط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه جرایم یارانه ای

بنام خدا     رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع

بنام خدا   رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

وحدت رویه موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه

بنام خدا     رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده

بنام خدا     رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

وحدت رویه موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بنام خدا     رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

امور حقوقی و قضایی برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی

  بنام خدا   برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی      امور حقوقی و قضایی ۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

فصل هشتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 13

بنام خدا هوالعالم فصل هشتم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394  13     فصل هشتم  حقوقی قضائی ماده 211 الف  قوه قضائیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

جدیدترین نظریه های مشورتی راجع به رفع تجاوز

بنام خدا     جدیدترین نظریه های مشورتی   شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱۴شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳     سؤال:   نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

بنام خدا هوالحکیم   مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران                                                       کلمات کلیدی ماشینی : قانون اساسی جمهوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید