پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی اراضی جنگلی ونسق های زراعی

بنام خدا   آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی اراضی جنگلی ونسق های زراعی  ۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

دعاوی مالی و غیرمالی و رای دیوان در مورد کمسیون ماده 56 منابع طبیعی

بنام خدا     دعاوی مالی و غیرمالی   بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 148 بازدید

قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334

بنام خدا     قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی  شماره۷۳۷۴/۱۲                                                                           ۱۰/۲/۱۳۹۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 175 بازدید

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی

هوالحکیم قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شماره۱۴۴۹۹/۳۱                                                                           ۵/۳/۱۳۹۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ان

بنام خدا       قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن شماره۲۹۴۴۲/۲۹۶                                                                       ۳۱/۴/۱۳۹۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

متن کامل قانون ائین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

  بنام خدا قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی شماره۵۳۶۶۴/۲۰۱                                                                        ۱۰/۸/۱۳۹۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان منکر

  بنام خدا     قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شماره۱۸۳۵۷                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴ جناب آقای محمد سینجلی جاسبیرئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

متن کامل قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

بنام خدا     قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

متن کامل قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

  بنام خدا     قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 136 بازدید

اراء وحدت رویهع دیوانعالی کشور حقوقی - امورثبتی

  هوالحکیم     آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی امورثبتی   ۱- در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید