پست های ارسال شده در فروردین سال 1397

وحدت رویه میزان دیه شکستگی استخوان بینی

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                                ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 174 بازدید