دستهای پنهان مدعیان حقوق بشر غربی در نسل کشی مسلمانان در بوسنی و ....

راستی چرا غربیان  از کشته شدن مخالفان مسلح  نظام سوریه ابراز نگرانی میکنند قطعنامه پشت قطعنامه ولی در انهمه جنایت و حدو 44 هزار تجاوز جنسی به زنان و هزاران هزار قتل  را  در بوسنی نادیده گرفته و اقدام حقوقی به عمل نیاوردند. آیا صربها از قبل مجوز این جنایت را از غرب نگرفته بودند؟ آیا امریکا و بریتانیا که با ادعای  مبارزه با تروریسم به خاک افغانستان لشگرکشی و دست ناتو را توی هنا گذاشته و کشورهای غربی را به این بازی ناخواسته کشاندند در بوسنی چکار  مفیدی از جهت حقوقی به انجام رساندند،  بعضی مواقع این اقدامات و تبعیض ها و بازی های سیاسی که منجر به فجایع تاریخی میگردد انسان را به بهت فرو برده و شگفت زده میکند و دست حافظان حقوق بشر را رو میکند ، از جهت حقوقی سازمانهای بین المللی چکار ارزنده ای انجام دادند از این جهت به این موضوع پرداخته میشود که این اقدامات را به نحو دیگر  مجدد جهت این نسل کشی های  به انجام  رسانده یا خواهند رساند  و چراغ سبزی دیگر  با پدیدآوردن وساختن القاعده ای دیگر داده و مبادرت خواهند نمود و نباید جهان از این اقدامات غافل شود لذا با نبود یک دادستان بیطرف بین المللی که از سوی اعضا مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب که دارندگان حق وتو قدرت اعمال نفوذ بر آن نداشته باشند یکی از راهکارهای اعلام جرم و به تبع آن تشکیل یک دادگاه منصف و بیطرف بین المللی که احکام آن به توسط اعضا مجمع عمومی و یا شورای امنیت نه شورای فعلی شورایی که قدرت استقلال و خارج از نفوذ و تسلط چند قدرت باشد را می طلبد و اگر چنین دادستان جهانی و دادگاهی وجود داشته باشد با دستور موقت وی و صدور قطعنامه که جنبه عملی داشته و مجمع عمومی ضمانت اجرای آن را بر عهده بگیرد به نظر بتواند جلوگیری از قدرت طلبی  و نسل کشی و جنایت بعضی از دیوانگان قدرت را بگیرد .راستی چه زمانی این رویا محقق خواهد شد؟ چه زمانی حق وتو مختص جهانیان خواهد شد ؟ چه زمانی از این تجاوزات و نسل کشی در همان ابتدا ممانعت خواهد شد؟ برای نمونه علت ساقط ننمودن صدام در جنگ قبلی چه بود که هزاران شیعه  و کرد مسلمان توسط صدام حسین دیوانه کشته  شدند ؟ چرا که باید با تحریم و به غارت بردن نفت عراق به بهانه های مختلف جندین سال متمادی با ایجاد پرواز ممنوع در مناطقی و......هزینه های سلاحهای بکار برده در ازادی خاک کویت و... تامین میشد تا بعد . که با اطلاعات موثق از کشور عراق امکان پاک سازی و نسل کشی در عراق به توسط صدام به عمل میامد تا در حمله بعدی و اشغال مجدد مخالفی نباشد . اراستی  چرا کویت بلافاصله با حمایت غرب از اشغال  صدام ازاد وغرب در این راستا حمایت نظامی و سیاسی خود را دریغ نکرده و با میلیاردها دلار هزینه هرچند از خزانه عربها اقدام،  اما نسبت به ایران اسلامی که مورد تجاوز اشکار عراق که خاویر پرز دکویار رئیس وقت سازمان ملل عراق را متجاوز اعلام نمود  ، اقدامی از طرف غرب معمول نگردید بلکه پشتیبانی سیاسی و نظامی را نیز از متجاوز به ایران دریغ نکردند که مردم ایران این اقدامات غربیان را در ان شرایط سخت کشور فراموش نخواهند نمود همچنانچه بعد از قرنها حمله مغول را فراموش نکرده اند  به نظر میرسد این همه تبعیض در رفتارهای سیاسی و حقوق بشر  تنها و تنها بیان گر این موضوع است که غرب و قدرتهای بزرگ دنبال حقوق بشر یا حمایت از مردم رنج کشیده به توسط حاکمان مستبد نیستند بلکه سیاست های استعماری خود را در دنیا دنبال و طرح های رژیم صهیونیستی را در منطقه پیاه می نمایند و حقوق بشر نیز دست اویزی است بر این اقدامات که تنها با یک نگاه به طرفدارن غرب توسط حاکمان دست نشانده  همچون بحرین ، عربستان ، یمن ،اردن ، مصر و تونس و... نمونه های بارز ان بوده هستند تبعیص ر اعمال و ادعای حقوق بشر پیش ازبیش مشخص میگردد ، اما بلافاصله با تجهیز تسلیحاتی مخالفان نظام سوریه و با تصویب قطعنامه قصد اجرای طرحهای از چند دهه قبل که در اتاق فکر رژیم اشغالی و پنتاگون و کاخ سفید برنامه ریزی شده را دارند و اتهام تنها سوریه حمایت از احزاب فلسطینی و حزب الله که برابر با باورهای دینی در مقابل رژیم تا دندان مسلح از درون پوج رژیم ایستاد ، بوده و میباشد چگونه است برای بحران بحرین دریغ از نه تصویب قطعنامه بلکه بیانیه از طرف  غربیان ، مردم جهان اکنون تمام این اقدامات غرب را مد نظر داشته و متوجه هستند که ایران اسلامی تنها کشوری است که در قرن گذشته به امریکا و انگلستان و حتی قدرتهای شرقی نه گفته است ان هم متکی به   اموزه های دینی و الهی و غیرت مردم و جوانان و رهبران سیاسی که ودیعه ای است الهی  و نهایتا نیز خواهیم دید خودشان اقرار بر حقانیت  صلح آمیز یودن فعالیتهای هسته ای را با این همه ظلم به مردم کشورمان خواهند نمود بنابراین دنیا نباید نسل کشی با مجوز صربها و شیعه و کردهای مسلمان  عراق ، کشتار مردم افغانستان و شمال پاکستان ... را فراموش نماید غرب بحران خود ا به منطقه خاورمیانه کشانده و مقاصد سیاسی و اقتصادی را دنبال میکند فراموش نکنیم اگر حامیان حقو بشر و صلح در جهان اقدامی موثر در کاهش قدرت چند کشور بزرگ غربی و.... را به عمل نیاورده و اعضا مجمع عمومی و سازمان ملل تدابیری اتخاذ ننمایند بدون تردید این نسل کشی و برهم زدن تعادل ادیان و قومی در اقسا نقاط جهان باز تکرار خواهد شد و منافع ان عاید ذرات خانه های غربی و سیاستهای استعماری و صهیونیستی خواهد شد و ندای این بیداری را ایران در عمل بویژه توسط رهبران سیاسی ودینی با شروع انقلای اسلامی و سرنگونی رژیم خانوادگی و موروثی و سلطنتی پهلوی شروع  و با مبارزات و حمایت از مسلمانان جهان از جمله بوسنی در زمان جنگ با صربها و افغانستان در زمان اشغال شوروی سابق به مجاهدان و..... به این هدف مقدس میتنی بر قانون اساسی نایل گردیده و انشاا تا پیروزی و احقاق حق خود نیز از پای نخواهد نشست .

/ 0 نظر / 15 بازدید