نحوع اعاده دادرسی از احکام قطعی از طریق رئیس محترم قوه قضائیه ( ماده 18)


چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود

 

 

283
1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟


نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388


نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأی توسط ریاست محترم قوه قضائیه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تأثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف شرع بودن رأی را (صرف‌نظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد، بنابراین شعبه‌ای که سابقه رسیدگی دارد نمی‌تواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد.
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر می‌شود تابع مقررات کلی مربوط به آراء است.

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید