مجازات اطفال کمتر از 18 سال به نظر منبع فقهی و حقوقی ندارد

((( به نظر مدیر وبلاگ : مسئولیت کیفری منظور شده برای اطفال  ،  9 سال قمری برای اناث و 15 سال برای ذکور در  ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد:  اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و.... و وفق تبصره 1 ماده 49 : منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و از طرفی تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال قمری دانسته است که با این وصف هرکس از سن یاد شده حتی یک روز بالاتر باشد مسئولیت کیفری خواهد داشت برابر با  مقاله ای که در ماهنامه امید زنجان  چند سال قبل توسط این جانب نگارش و منتشر گردید در هبچ از یک منابع اسلامی سن 15 سال قمری برای ذکور و 9 سال قمری برای اناث ملاحظه نگردید و صرفا قید بلوغ و سن تکلیف 9 و 15 سال در منابع فقهی از جهت انجام تکالیف شرعی بوده چون غیر این بود تشخیص بلوغ و انجام واجبات  از سوی اطفالی که به بلوغ میرسیدند قابل تامل  و نیاز به تشخیص و .... بود ولی این به معنای مسئولیت کیفری نیست چرا که باری تعالی در سوره بقره شرط تسلیم اموال یتیم که به سن رشد میرسد را ازمون صفیر دانسته تا بتوان اموال وی را به تصرف ایشان داد چه رسد به مسئولیت کیفری که از مسئولیت حقوقی ارجح تر است بنابراین با وجود اینکه عقل منشا وضع قانون بوده و شارع مقدس بنا عقلاست و با عدم نص صریح فقهی و حقوقی بر اینکه بلوغ شرعی همان رشد و مسئولیت کیفری باشد قانونگذار یک روزی به این نتیجه که مسئولیت کیفری اطفال را به صورت کلی در تمام جرایم ارتکابی نه صرفا بعضی جرایم را سن  18 سال چه دختر و چه پسر قرار دهد نباید به خود تردید راه بدهیم چه بسا در رشد و اهلیت استیفاء که از 18 سال شروع میشود ( در 18 سال طفل اهلیت تصرف اموال را دارد قبل ان به طریق ولی قهری و با قیم می توان تصرف در اموال نمود و خود شخص قبل از 18 سال حق تصرف و تصمیم و انعقاد عقد را در اموال خود ندارد) در مناطق مختلف کشورمان با توجه به تاثیر شرایط جوی و اب و هوا به رشد فیزیکی اطفال باید تفکیک قائل شویم ولی برای یکسان سازی همان 18 سال سن مسئولیت کیفری مقبول و معقول بوده و امید است قانونگذاران محترم صدا ی حقوقدانان  را شنیده و اگر دست به اصلاح میزنند کلی باشد و مجددا نیازی به اصلاح این قانون در آتیه نباشد  سن 18 سال را صرفا به جرایم خاص اختصاص ندهیم یا طفل مسئولیت کیفری دارد  {{ با بلوغ شرعی مجازات را متصور که  به نظر برخلاف مطالب فوق و اصول حقوقی است }}و یا ندارد که باید در تمام جرایم اعمال گردد . لذا  جرم ، جرم هست فرقی نمی نماید که برای ان تفکیک قائل گردیم کسی که به سن 18 سال نرسیده  به نظر  بنا به استدلال فوق مسئولیت کیفری ندارد چه اینکه جرم حد باشد چه تعزیر انشاا که در اتیه اصلاح و توجه قانونگذاذان دلسوز را  در این زمینه شاهد باشیم.))
/ 0 نظر / 22 بازدید