ضرورت تشکیل اتحادیه وکلاء کشورهای مسلمان

 

بنام خدا

ضرورت ایجاد اتحادیه وکلای کشورهای اسلامی:

با وجود شرایط فعلی و هجمه روز افزون بر علیه مسلمانان جهان و تبلیغات گسترده و مهمتر از همه نیاز ویژه به یاری حقوقدانان جهت احقاق حق مردم مظلوم اقصا نقاط کشورهای اسلامی از جمله مردم مسلمان میانمار و افغانستان ، جنوب پاکستان ، فلسطین و تلفات انسانی و مالی جنوب لبنان و عراق و حتی حقوق زندانیان در بند رژیم غاصب و امریکا و خیلی از رخدادهای مهم جنایی و حقوقی  که شکایت در دادگاههای بین المللی و تقاضای صدور قرار مجرمیت را می طلبد ایا بجز حقوقدانان برجسته ایران و مصر چه کس و چه کشور دیگری باید این وظایف را با تشکیل سمینار و جلسات هماهنگی و انتخاب وکیل و نماینده مشخص از بین خود ، به انجام برساند چه زمانی وقت ان رسیده کشورهای مسلمان و حقوقدانان انها در این راستا وقتی نسل کشی مردم بی پناه میانمار و کشتار غیرنظامیان افغانستان و فلسطین و لبنان و سایر نقاط جهان اسلام باید دست به اقدام عملی زده و با طرح شکوائیه های قانونی در دادگاهی کیفری بین المللی احقاق حق نمایند.

لذا قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی می بایستی با مدد از جنبش عدم تعهد وکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ...(( شایسته است برای این سازمان کنفرانس اسلامی کمیته های از جمله کمیته وکلاء کشورهای اسلامی و سایر کمیته های فنی و و مورد نیاز را پیشنهاد و به انجام برسانیم اگر  خارج از این سازمانها این مهم مخقق نگردد یا حداقل مشکل باشد )) حقوقدانان و وکلاء کشورمان را در این زمینه یاری کرده تا این مهم محقق گردد و قادر باشیم از حداقل حقوق هم کیشان خود دفاع و نقش مهم و کارامد حقوقدانان را در این برهه از زمان فراموش ننماییم

/ 0 نظر / 14 بازدید