علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه (جدیدترین قوانین و اخبار حقوقی)

قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (مصوب 26/11/1350 مجلس‌شو

با تصویب قانون جدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 7/6/1390 قوانین قبلی مربوطه مصوب 1312 و 1350 لغو میگردد.( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

قانون جدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز م/6/90

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور      با توجه به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 105 بازدید
آذر 96
5 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
17 پست
مرداد 94
19 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
12 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
23 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
16 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
30 پست
اسفند 92
21 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
17 پست
آبان 92
28 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
33 پست
بهمن 91
33 پست
دی 91
37 پست
آذر 91
42 پست
آبان 91
34 پست
مهر 91
81 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
59 پست
تیر 91
99 پست
خرداد 91
55 پست
اسفند 90
88 پست
بهمن 90
49 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
35 پست