استفتاء 8173: حکم جریان قسامه در ضرب

 

استفتاء 8173: حکم جریان قسامه در ضرب

 

 

 

پرسش:
آیا قسامه در مورد ضرب بدون جراحت نیز جاری است؟


پاسخ:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی

قسامه در مورد قتل و جروح است.
(14/4/1390)
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
اگر زدن بدون جراحت موجب از بین رفتن بعضی از منافع اعضاء انسان بشود مثل این که شنوایی یا بینایی یا تکلم وی از بین برود و یا نقصان پیدا کند با قسامه دیه ی آن ثابت می شود.
(23/3/1390)
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
در فرض سؤال قسامه جاری نمی شود.
(26/3/1390)

 

 منبع:http://hvm.ir/detailnews.asp?id=34254

 


/ 0 نظر / 21 بازدید