آیا دست و پا و پرمگس و... میتواند مهریه شرط شود /بهترین مهریه های تاریخ

   

  نظر مدیر وبلاگ: ((  طرح مسائلی همچون اینکه ، اعضا و جوارح داماد به عنوان مهریه که بعضا شایعه است بعد از دستگیری در عقد نکاح گنجانده میشود ؟: تعیین دست یا پا و امثال ان منبع حقوقی و اسلامی وفقهی ندارد چرا که مهریه باید  مال باشد غیر ان صورت نمی توان ان را  جز مهریه قرارداد مال چیزی است که قابل دادوستد و تقویم به پول باشد و خرید وفروش ان ممنوع نباشد بنابرین با این تعریف کجای دست یا پا ، جز مال است و مال تلقی میگردد ؟ بنابراین طرح چنین مواردی شایعه و خرافات و منبع وربشه حقوقی ندارد و محکوم به بطلان است اگر هم چنین شرطی بین طرفین شرط شود چرا که عاقد عقد نکاح عقدی را بر این مبنا جاری نمی سازد در این حالت و شرط بین طرفین این شرط باطل است ولی عقد نکاح باطل نیست و با ابطال مهریه نامشروع مهرالمثل تعیین مبگردد. البته همچنین پر مگس یا خاک کره مریخ یا..... که شرط باطل به جهت غیر مقدور بودن و نامشروع بودن شرط  باطل ولی عقد نکاح صحیح همانطور که عرض شد مهر المثل در صورت نردیکی تعیین میگردد. ضمناخواهد بود ، در صورت دستگیری دختر و پسر که علقه شرعی .و قانونی زوجیت ندارد اگر صرفا روابط در حد غیر از نزدیکی باشد رابطه نامشروع  یوده و تازیانه یا بعضا تبعید دارد (( تعزیر خواهد شد، {تعزیر مجازاتی است که حاکم و قانون  آن را در نظر گرفته اما حدود یعنی دستور و میزان ان راخداوند تعیین نموده است} ))ولاغیر مگر در صورت نردیکی موجب ازاله بکارت در این حالت هم نمی توان مرد را مجبور به ازدواج کرد چون ایجاب وقبول در عقد باید با قصد باشد وگرنه عقد باطل خواهد بود . در این صورت مجازات زنا که اگر محصنه نباشد 100 ضریه تازیانه و  احتمال تبعید در بردارد و اگر محصنه باشد انهم شرایطی دارد ((در این وبلاگ مطلب در این مور تحریر شده )) حکم رجم در بر دارد  و ارش البکاره با اخد نظر کارشناس باید به جهت ازاله بکارت به خانم پرداخت گردد، مگر اینکه خودشان نسبت به عروسی و نکاح تمایل و قصد داشته باشند والا اجبار نمی شوند و صرفا مجازات رابطه نامشروع را متحمل خواهند شد هرچند وقتی اسلام روابط نامشروع را منع کرده فواید فردی و اجتماعی در برداشته و سلامت خانواده تشکیل شده در اینده را تضمین و هرگونه الودگی اخلاقی از باب تحقیقات انجام شده ازدواج نافرجام به دنبال داشته است و پاک بودن در زمان دوشیزه گی و جوانی موجب پاداش دنیوی است و شکی در این نیست که باری تعالی همسری مومن و مثل خودش پاک نصیب وی نماید اما خدای ناکردن الودگی و فساد اخلاقی مسیر زندگی وی را از مسیر خوبان جدا کرده و بعد از سوء استفاده های جنسی و... از وی نهایتا در یک کلام نمی توانم با تو ازدواج کنم به میان خواهد امد ، هرچند احتمال مجازات را هم به تن خریده باشد ،در اینجا  دختری با آبروی از دست رفته در جامعه و خانواده و عدم راضی نمودن وجدان خود برای ازدواج در آتیه و.... بر همین اساس است کسانی که صبر پیشه کردن و نفس سرکش خود را مهار و به نفس خود نه گفته اند پاداش خود را در این دنیا خواهند برد و علیرغم پسرهای  منحرف که متاسفانه دوست دارند به هر طریق حتی نامشروع بهره جنسی ببرند ، و از طرفی با کسی ازدواج کنند که قبلا همسرشان حتی رابطه تلفنی با کسی نداشته باشد و همین امر که اگر در زمان ازدواج صداقت باشد بعید به نظر میرسد پسر با علم به رابطه وی با غیر تن به ازدواج دهد و به عبارتی ازدواج ممکن نخواهد بود و اگر نگوید قبلا رابطه ای با شخصی داشته بعد از اطلاع زوج مراتب بدون تردید به بد گمانی و بی اعتمادی و شک های بیجا و نهایتا به طلاق منجر خواهد شد حال باید مسیر صحیح و اسلامی وقرانی را انتخاب کرد .از طرفی تبعات حیثیتی و ... نیز در پی رابطه نامشروع   به بار خواهد امد. و بدون تردید اجرای فرامین اسلامی  موجب رستگاری دنیوی و اخروی خواهد شد و تاکنون هیچ شخصی از صداقت ، پاکی ، ایمان به خدا ، اطاعت از خدا و فرامین الهی ، پاک دامنی جز خیر چیزی دیگری عایدش نشده و ضرر دنیوی در عدم توجه و اعمال  به این فرامین در زندگی بوده و ازدواج و ارتباط صحیح در احکام اسلامی و کتب فقهی فراوان بحث شده است که انشاا جوانان به خصوص تحصیلکرده ها نباید اجازه سوء  استفاده به هر ترتیب و بهانه را بدهند و با رعایت موازین اسلامی طرف مقابل هر منظوری که داشته باشد اگر چه خدای ناکرده نامشروع هم باشد ناکام و  اگر قصد مشروع  در بین باشد ازدواج و شرایط ان فراهم خواهد شد و قطعا خوشبختی که با تحقیق و شناخت و اجرای دستورات باری تعالی محقق خواهد شد. /.

////////////////////////////////

مختص خانها رابطه با نامحرم ؟

غیر از فرهنگ منحرف غرب آن هم در دهه های اخیر، در تمامی فرهنگ ها و ملت ها، ارتباط میان زن و مرد بیگانه کم وبیش نابهنجار و غیرمتعارف شمرده می شود. از اقوام باستانی گرفته تا ادیان گوناگون و جوامع بشری امروزی، هرکدام قوانین و ضوابطی را برای ارتباط بین زن و مرد درنظر می گیرند و تعامل خارج از آن ضوابط را ممنوع می دانند. دین زندگی آموز اسلام نیز در این زمینه احکام و مرزهای ویژه ای ترسیم کرده است. اسلام روابط بین دوجنس مخالف را در چارچوب خانواده جایز و خارج از آن را سبب انحراف اخلاقی و فساد فردی و اجتماعی می داند. البته این سخن به معنای عدم حضور اجتماعی زنان و ارتباط های متعارف و ضروری کاری، علمی، فرهنگی و... نیست. بلکه در مواردی است که رابطه زن و مرد بیگانه از روابط عادی خارج شده و به سوی دوستی و گفت وگوهای طولانی کشیده شود.

 

آرمان ها و انگیزه ها

 

آمارها همگی از فرجام ناخوب دوستی های میان دختر و پسر خبر می دهند؛ بیشتر دختران، با هزاران احساس و آرزو و امید با پسری دوست می شوند و با خود می اندیشند که این جوان عاشق مرا خوشبخت خواهد کرد یا می پندارند پسری که به آن ها ابراز علاقه کرده همان فرد ایده آل و رویایی آرزوهای آن هاست؛ غافل از این که در بیشتر پسران انگیزه دوستی و ارتباط، حس کنجکاوی، رقابت جویی، فخرفروشی در میان دوستان، ارضای شهوات و خوش گذرانی است. چه بسا اگر پسری هم از روی صداقت با دختری دوست شود، معلوم نیست ایا ویژگی های اخلاقی و دینی و خانوادگی مناسبی داشته باشد یا نه.

 

واقعیت و حقیقت

 

طبق آمارهای به دست آمده فقط چهاردرصد دوستی های میان دختر و پسر به ازدواج منتهی می شود. که البته بیش تر همین چهاردرصد هم به طلاق می انجامد. تعداد اندکی که بر پایه دوستی های خیابانی زندگی مشترک تشکیل داده اند، تا یکی دو سال احساس خوشبخت کرده اند، ولی در نهایت، در پیچ و خم زندگی به کاستی های یکدیگر پی برده و این نکته را دریافته اند که ازدواج بر پایه عشقی گذرا و هیجانی چنین پیامدهایی دارد؛ در حقیقت علاقه شدید ابتدایی در آغاز دوستی به آنان اجازه نمی دهد تا عیب های یکدیگر ببینند.

 

دختران غافل

 

بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل فرار دختران از خانه، دوستی و ارتباط با جنس مخالف است. تحقیقات نشان می دهد که بیش از شصت درصد دختران فراری پیش از فرار، دوست پسر داشته اند و بیش تر این دختران به وسیله همین دوستان اغفال شده اند شگفت این جاست که دختران فراری و گرفتار، یا نام واقعی دوست پسر خود را نمی دانند یا اگر هم می دانند به خیال خود برای وفاداری نام او را فاش نمی کنند و در خیال واهی خود، بر این باورند که دوست پسرشان به سراغ آنان خواهد آمد.

 

پسران بد!

 

شاید به طور کلی بتوان گفت این پسران هستند که برای نخستین بار به صورت مستقیم با دخترها ارتباط برقرار می کنند، اما روش های این ارتباط متفاوت است روش هایی هم چون:

 

1. آشنایی به وسیله یکی از دوستان هم جنس

 

2. آشنایی اتفاقی از طریق تلفن، پارک،...

 

3. زیر فشار تحقیر دوستان بر ناتوانی در جلب نظر یک پسر و همسان سازی با همسالان

 

4. ...

 

بنابراین تحریک و ترغیب هم سالان را می توان یکی از عوامل مهم این ارتباط ها دانست. در ادامه به چند نمونه حقیقی از این ارتباط ها اشاره می کنیم:

 

نمونه اول

 

رؤیا دختری شانزده ساله است که به همراه دوست پسر خود از یکی از شهرستان ها به تهران آمده، و در ترمینال جنوب تنها و بی سرپناه دستگیر شده است.

 

از او می پرسم که برای چه به تهران آمدی؟

 

می گوید: با نامزدم! آمدیم تهران عقد کنیم و با هم کار کنیم و زندگی خوبی را درست کنیم. می گویم: از نامزدت خبر داری؟ می دونی الان کجاست؟

 

درحالی که گریه می کند و اشک هایش آرام و قطره قطره روی گونه هایش می ریزد، می گوید: چند روز پیش که با دوستم تلفنی صحبت می کردم، می گفت که با دخترخاله اش عقد کرده و قرار است چندماه دیگر عروسی کنند. می گویم: پس معلوم می شود که چندان هم به تو علاقه نداشته. شانه هایش را بالا می اندازد و پاسخی نمی دهد.

 

می گویم: چطور با هم آشنا شدید؟

 

می گوید: یک بار که به خانه دوستم رفته بودم با او آشنا شدم و پس از چندبار که او را دیدم، مرا به خانه اش دعوت کرد و به هم علاقه مند شدیم و قرار فرار و ازدواج گذاشتیم.

 

نمونه دوم

 

فریبا با وجود آن که به عقد پسرخاله اش درآمده، به هنگام گردش با چند پسر دستگیر شده است. او با یکی از این پسرها ارتباط داشته است. وقتی به او می گویم تو که عقد کرده بودی، چرا با دیگران دوست شدی و چرا دست به این اعمال خلاف زدی؟ می گوید: پسرخاله ام به درد نمی خورد. می گویم: از کجا می دانی؟ می گوید: او فقط سرگرم کار است. از دنیا و لذت هایش چیزی سرش نمی شود.

 

می گویم: خوب از اول با اون عقد نمی کردی یا وقتی فهمیدی طلاق می گرفتی. دیگر چرا تن به این ارتباط ها دادی؟ می گوید: اولش نمی فهمیدم توی دنیا چه می گذرد. خر بودم. بعد که توسط سمانه با افشین آشنا شدم، فهمیدم تو دنیا چه خبره و من چقدر احمق بودم که با یک پسر پاپتی عقد کرده ام، با این کارم می خواستم پسرخاله ام من را طلاق بده تا با افشین ازدواج کنم!

 

می گویم: افشین الآن کجاست از اون خبر داری؟ می گوید: زرنگی! می خواهی جایش را بفهمید تا دستگیرش کنید. می گویم: من که پلیس نیستم. راستش را بگو اصلا می دونی کجاست یا نه؟

 

گریه اش می گیرد و می گوید: نمی دونم. مخفی شده، فرار کرده، نمی دونم کدوم گوریه و... تازه بغضش می ترکه و دست هایش را روی صورتش می گذارد و شروع می کنه های های گریه کردن. وقتی کمی آرام می شود، می گوید: سمانه چندبار رفته در خانه شان، من هم دو بار زنگ زده ام که پدرم و بهزیستی موافقت کرده اند که مرا به عقد او در آورند، ولی افشین خودش را آفتابی نمی کند و اصلا از او خبری ندارم.

 

یک کلمه حرف حساب

 

شما دختر جوان! ایا می توان به پسری که در خیابان و کوچه یا در جشن و مهمانی با چشم چرانی فراوان شما را پیدا کرده، و با نامه یا تلفن با شما ارتباط برقرار نموده، اعتماد و اطمینان کرد؟ ایا باید فریب چرب زبانی ها و وعده های پوچ او را خورد؟

 

چه تضمینی برای این نوع ازدواج ها وجود دارد؟ بر فرض که این روابط و آشنایی ها زمینه ای برای ازدواج باشد، از کجا می توان یقین کرد که بعدها با ده ها نفر دیگر رابطه ای برقرار نکند؟ و صدها پرسش دیگر...

///////

  

بهترین مهریه های تاریخ

 

بعد از گذشت 5سال از زمانی که لایحه حمایت از خانواده به مجلس وارد شد، بالاخره قانون سقف گذاری برای مهریه به تصویب رسید تا در یکی دو هفته آینده، زندانیان مهریه بتوانند با پرداخت 110 سکه آزاد شوند.

زندانیانی که بر اساس آمارهای سال گذشته ستاد دیه کشور هر روز به طور متوسط 6 نفر به آنها اضافه می شود و میانگین سنی آنها 25 سال است!

طبق آمارهای موجود، زندانیان دیه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌های کشور اشغال می کند؛ به عبارت دیگر، وضعیت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق می ماند و 3 هزار و 327 نیروی کار از چرخه اقتصادی دور می شوند.

این آمارهای عجیب و غریب نتیجه مهریه هایی هستند که رقم شان از تعداد زندانیان کشور هم عجیب تر است. بررسی هایی که مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه دو سال پیش انجام داد، نشان می داد میانگین مهریه زنان ایرانی در حال حاضر بین 260 تا 350 سکه طلا است. یعنی حداقل 150 سکه بیشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعریف شده است. در این بین مهریه های عجیبی هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه های آماری دخیل کنیم، رقمی بسیار بالاتر از این ها به دست بیاید. مثل مهریه عجیب دختری که دو سال قبل برای گرفتن آن راهی دادگاه شد و از قاضی خواست همه 24 کیلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادی، یک میلیارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سیاه مهریه اش را یکجا دریافت کند!

عجیب ترین مهریه های ایران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشی، 10 راس آهوی وحشی، چشم های داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنید، این ها همه مهریه هایی هستند که در سال های گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقی در شعبه 264 دادگاه خانواده به جریان افتاد که مهریه آن یک کیلو بال مگس بود. یکی دو سال بعد، پرونده مشابهی در شعبه 268 پیگیری شد که مهریه آن تندیسی 110 کیلوگرمی از گل یاس بود! سفر به 120 پایتخت جهان و ویلای دوهزار متری مشرف به یک گندم زار و 24 کیلو شمش طلا هم مهریه های دیگری بودند که هر کدام در سال های گذشته خبرساز شدند؛ مهریه هایی که قول و قرارشان در روزگار عاشقی گذاشته شد اما بعدها بهانه ای شد برای لجبازی های دردسرساز یک زندگی مشترک!

قدیمی ترین مهریه ها

با وجود این مهریه های سنگین و عجیب، کتاب های تاریخی پر از شواهدی است که نشان می دهند مهریه های بزرگان، مهربانانه ترین مهریه های تاریخ بوده اند!

قدیمی ترین مهریه تاریخ، مهریه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل درباره آن این طور نقل شده است: «خداوند مهریه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد.»

مهریه دختر حضرت شعیب (ع) همسر حضرت موسی (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسی(ع) برای حضرت شعیب بوده است.

اما در منابع و کتاب های دینی هم می توانید مهریه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را ببینید که مشابه هم بوده اند.سید جعفر شهیدی هم در کتاب زندگانی حضرت فاطمه (س) می نویسد: «مهریه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم یا اندکی بیش تر یا کم تر بود که با این پول پیراهنی به بهای هفت درهم و چارقدی به بهای چهار درهم و دستمال و قطیفه مشکی بافت خیبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده ای از پشم و یک تخته بوریا و یک آسیاب دستی و لگنی از مس و مشکی از چرم و یک ظرف چوبی و کاسه ای برای دوشیدن شیر و یک آفتابه و یک خمره و چند عدد کوزه خریدند. وقتی این ها را نزد پیامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بیت برکت دهد.»

علامه مجلسی هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهریه زهرا (س) چهار نهر فرات و نیل و نهروان و نهربلخ است، ولی در روی زمین پانصد درهم قرار داده شد، تا برای دیگران اسوه و ملاک باشد.»

پیامبر اکرم(ص) هم مهریه هر یک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از این جهت فرقی بین عایشه، حفصه، ام سلمه، سوده، میمونه، زینب دختر جحش و زینب دختر خزیمه نگذاشت.

مهریه ای که بوی پول نمی داد

چند سال قبل، علیرضا افتخاری در گفتگویی که با یکی از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهایش خواسته به جای مهریه دخترانش، قرآن مجید و دیوان حافظ را حفظ کنند. مهریه ای که آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد و خیلی ها در مقام تحسین از افتخاری، او را به عنوان یک الگوی اخلاقی معرفی کردند. اما اگر نگاهی به تاریخ معاصر کشور بیندازید، نمونه های مشابه این مهریه ها را می بنیید که خیلی از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثیرگذار کشور ثبت شده اند. مهریه هایی که بوی پول نمی دهند و به معنای واقعی، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شاید جالب ترین این مهریه ها، متعلق به همسر لبنانی شهید چمران باشد که یک جلد قرآن کریم و یک لیره لبنانی تعیین شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست یک بند دیگر به این مهریه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بیت و اسلام هدایت کند.»

همسر شهید همت هم یکی دیگر از زنانی بود که از همسرش مهریه نخواست. او ماجرای ازدواج بدون مهریه اش این طور روایت می کند: «به حاجی گفتم خانواده‌ من تیپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبی نیستند و از سپاهی‌ها هم خوششون نمی‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت می‌کنند، صحبت با این‌ها با خود شما و دیگه این‌که من می‌خوام بدون مهریه ازدواج کنم. شما وقتی می‌روید پدرم رو راضی کنید، مهر تعیین نکنید.»

مهریه همسر شهید باکری اسلحه کلت او بود. همسر شهید جهان آراهم یک سکه طلا به عنوان مهریه خود درخواست کرد.

مهریه به سبک خارجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت مهریه در کشورهای مسلمان دیگر، از ایران بهتر است. شاید بتوان گفت ایران تنها کشور اسلامی است که با وجود تاکید صریح اسلام بر تناسب مهریه با دارایی مرد، چشم و هم چشمی را جایگزین اصول و قواعد دینی کرده است. میانگین نرخ مهریه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند این نرخ از 100 هزار تا یک میلیون و پانصد روپیه متفاوت است. در کشور آذربایجان میانگین نرخ مهریه 2 هزار منات است و مردم ترکیه هم رقمی حول و حوش 35هزار لیره مهریه دارند. در کشور چین به خصوص منطقه ارومچی، نرخ مهریه چیزی در حدود 100 هزار یوآن است. مردم عمان هم به طور میانگین حدود 10هزار ریال مهر تعیین می کنند.

 

     

 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8.0.22.0" width="100%" height="140"> <param name="movie" value="/images/flash/1130_923.swf"/> <param name="quality" value="high" /><embed src="/images/flash/1130_923.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="140"></embed></object><span id="__mce" data-mce-type="bookmark"><م

 

/ 0 نظر / 439 بازدید