تشریک ( موضوع عقد شراکت )


تشریک

شریک کردن دیگرى در بخشى از کالا به نسبت بهاى خریدارى شده را اصطلاحا تشریک می گویند

 

معنای لغوی تشریک [ویرایش]

تشریک در لغت به معناى  شرکت دادن دیگرى در امرى است؛

معنای اصطلاحی تشریک [ویرایش]

لیکن در اصطلاح، آن است که شخصى، دیگرى را در مقدارى مشاع از کالا به نسبت بهایى که خریده است شریک گرداند؛ مثلا نصف آن در برابر نصف بهاى پرداخت شده براى کالا                       

چیستی تشریک [ویرایش]

آیا تشریک از اقسام  بیع است یا عنوانى مستقل؟ برخى آن را از اقسام بیع شمرده‏اند.     [۱] [۲]بنابراین نظر، بعضى گفته‏اند: مى‏توان آن را در  بیع تولیه  گنجانید؛ در نتیجه قسمى مستقل نخواهد بود.           [۳]برخى دیگر هر دو (قسمى از بیع یا مستقل بودن) را احتمال داده و گفته‏اند: بنابر بیع بودن، بیع تولیه است.           [۴] [۵] [۶]


حکم وضعی و تکلیفی تشریک [ویرایش]

خواه بیع باشد یا عنوانى مستقل- صحیح است، به شرط آنکه آن بخش از کالایى که معامله شده و نیز مقدار بهایى که فروشنده براى خرید کالا پرداخته است معلوم باشد.
ویژگى تشریک- بنابر بیع بودن- نسبت به دیگر اقسام بیع، تحقّق آن با لفظ شرکت است؛ مثلا فروشنده بگوید:
تو را در نصف این کالا در برابر نصف قیمت خریدارى شده آن شریک کردم و خریدار   قبول کند.           [۷] [۸]


پانویس  [ویرایش]

۱. ↑ الدروس الشرعیه ج۳،ص۲۲۱   ۲. ↑ الروضة البهیةج۳،ص۴۳۷   ۳. ↑ جواهر الکلام ج۲۳،ص۳۰۳   ۴. ↑ . تحریر الوسیلةج۱،ص۵۴۸ ۵. ↑ هدایة العباد (گلپایگانی)ج۱،ص۳۹۲   ۶. ↑ هدایة العباد (صافی)ج۱،ص ۳۳۸   ۷. ↑ الروضة البهیةج۳،ص۴۳۶-۴۳۷   ۸. ↑ کلمة التقوى ج۴،ص۱۳۱


منبع [ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‏۲، ص۴۹۰-۴۹۱   


/ 0 نظر / 22 بازدید