عرض تسلیت به مناسبت شهادت یکه حقوقدان عالم هستی حضرت علی ع

 

 

شهادت یکه حقوقدان عالم هستی حضرت علی ع بر تمام حقوقدانان و آزادی خواهان و جوانمردان جهان تسلیت باد .

علی جان قضاوتهایت که همچون قضاوت سلیمان و داود نبی میماند اکنون نیز بعضا برای ما قابل درک نیست .

علی جان به خدا قسم شرمنده شما هستیم انی نیستیم که باید باشیم و تو می خواهی.

علی جان بیا به قدر این شبهای قدر دست ما را بگیر تا ان باشیم که خدا میخواهد نه انکه خود می خواهیم.

علی ع چه کسی بود:

همین قدر کافی است که بگویم علی ع کسی بود که در حریم خدا خانه کعبه به دنیا آمد حال انکه به حضرت مریم دستور به دنیا آوردن حضرت مسیح در خارج از معبد و در صحرا داده شد.

علی ع کسی بود که هیچ گاه آب بروی دشمنان نبست و از پشت بر دشمن نتاخت .

علی ع کسی بودد که سخترین معادلات حقوقی را در عصر خود حل می نمود و در حفظ بیت المال و ساده زیستی یکتا بود.

علی ع کسی بود که 25 سال سکوت و صبر کرد و اما خم به ابرو نیاورد.

علی ع کسی بود که در سجده از کرم انگشتر پادشاهی به گدا می بخشد .

علی ع کسی بود که جانش را به خاطر اسلام و پیامبر عزیزمان به خطر انداخت و با شهادت  یک قدم فاصله داشت.

علی ع کسی است که تمام مسلمانان چه برادران اهل تسنن و چه شیعه به ایشان عشق می ورزند و عاشقانه دوستش دارند.

علی ع تنها کسی بود که قبر مبارکش را حضرت  نوح 700 سال قبل از طوفان نوح آماده  و برای حضرت محیا نمود وحتی خشت های ان را نیز با این عنوان (بنام خداوند بخشنده ومهربان این قبری است که نوح پیامبر برای علی ، وصی محمد ص هفتصد سال قبل از طوفان حفر کرده است ) تحریر و تنها کسی است که قبر مبارکش در کنار 2 نبی عزیز ونامی ، حضرت آدم ونوح  جای گرفته است .

علی ع کسی بود که حتی به قاتلش هم رحم میکند و دستور خوشرفتارری با وی را می دهد.

علی ع کسی است که طعام پایین ترین طبقه اجتماعی آن دوران را تناول می فرمودند.

علی ع کسی است که عدالت ایشان حتی دشمنان خود را هم چون معاویه به تحسین وا می دارد و دشمنانش ایشان را بهتر از مردمانش در جوانمردی ونیک سیرتی می شناختنش .

علی ع کسی بود که قاتلش را  از قبل میشناسد و  از زمان شهادت خود باخبر اما با اغوشی باز شهادت را به اغوش میکشد وبا قاتل خود طوری رفتار می کند که گویی بنا نیست دقایق دیگر حضرت را به شهادت رساند .

علی ع کسی بود که درب خیبر را یک تنه از پاشنه بلند میکند و فتح خیبر میکند .

علی ع کسی بود که به جنگ پهلوانان نامی میرود که کس دیگری جرات روبرو شدن با انان را در سپاه اسلام نداشت و پشت انها را بر خاک میزند و اسلام را نجات میدهد.

علی ع کسی است که از پیامبر در جنگ احد محافظت و راوی میگوید اگر علی ع نبود دشمنان پیامبر را به شهادت میرساندند.

اری  علی ع بزرگ مردی است که  هر چه از بزرگ مردی ایشان گفته شود بخدا قسم باز ناگفته های فراوانی خواهد داشت چه نیک گفت مرحوم شهریار که نه خدا توانمش گفت ، نه بشر توانمش خواند ، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را   ، به راستی من بنده گناهکار تنم می لرزد وقتی نام ایشان را تحریر می نمایم چه رسد به اظهار نظر در خصوص ان حضرت.

امام علی ع تنها گوهری بود که مردم زمانه اش او را نشناختن و علی ع به خدا پناه می برد از نادانی ان قوم .

به راستی چه زیبا فرمود حضرت پیامبراکرم ص که من  شهرعلم وعلی ع باب علم و چه خوش گفت عمربن خطاب که لولا علی هلک ال 

علی کسی است که هرچقدر از برتری های ان حضرت گفته بشود باز کم گفته شده واقعا علی ع مظهر عجایب بوده دوستان عزیز بیایم حداقل اندکی از جوانمردی ان حضرت را درزندگی خود به کار گماریم به خدا سوگند رستگار خواهیم شد .

نویسنده : علی فتحی

                                      انشاا علی ع یار و یاور شما عزیزان

/ 0 نظر / 18 بازدید