مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت صادر شده توسط بازپرسی


البته که طبق قانون مرجع رسیدگی دادگاه های جزایی میباشند ولی نکته ابهام در این است که اگر پرونده با همان قرار بازداشت به دادگاه ارسال شود و متهم هم هنوز در بازداشت موقت باشد تکلیف دادگاه چیست آیا میتواند نسبت به قرار رسیدگی کند یا تکلیفی ندارد وضعیت زندانی چی میشود اگر دادسرا قرار وثیقه صادر کند بنا به دلایلی متهم در زندان باشد و پرونده به دادگاهجهت رسیدگی با صدور کیفرخواست  ارسال شود دادگاه با قبولی وثیقه یا کفالت بسته به قرار زندانی را آزاد میکند اما نسبت به فک قرار بازداشت به قرار جایگزین در این حالت با وجود پرونده در دادگاه و عدم تصمیم دادسرا در این خصوص برای خود تکلیفی احساس نکرده تا زمان صدور حکم زندانی بلاتکلیف می ماند که بهتر است هیت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به این موضوع ایجاد وحدت رویه کند چرا که بازداشت موقت هر 2 ماه باید تمدید یا تبدیل گردد اگر پرونده به دادگاه ارسال شد به نظر رعایت این قانون با  دادگاه خواهد بود که متاسفانه بنا به جهات فوق با چنین مشکلی مواجه هستیم ./.  مرجع رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس 

 

284


سؤال ـ مرجع رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومی جزائی است یا دادگاه کیفری استان و چرا؟


نظریه شماره 326/7ـ25/1/1388


نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت و.... بنحوی که در سؤال آمده ولو اینکه آن جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد نیز حسب ‌مورد با دادگاه عمومی و انقلاب می‌باشد و رسیدگی به اعتراض مقوله‌ای غیر از رسیدگی و صدور حکم است و دادگاه عمومی یا انقلاب صرفاً در خصوص موجه و غیرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر می‌کند نه در ماهیت قضیه.

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید