استفتاء 7499: حکم ضمانت جانی نسبت به هزینه درمان

 

استفتاء 7499: حکم ضمانت جانی نسبت به هزینه درمان

 

 

پرسش:
1- در موارد شلل هرگاه مجنی علیه برای بازیافت کارایی دست خود نیاز به عمل جراحی داشته باشد آیا جانی نسبت به هزینه های این عمل جراحی که با اقدام مجنی علیه صورت می گیرد و هزینه آن بیش از شلل است یا پرداخت دیه شلل کافی است؟
2- جانی گلوله ای به سمت مجنی علیه انداخته و گلوله کنار قلب مجنی علیه اصابت نموده است؛ پزشک برای حفظ جان مجنی علیه چاره ای جز شکافتن قسمت دیگری از بدن وی برای خارج نموده گلوله ندارد؛ بفرمائید:
الف) آیا جانی نسبت به جراحت جدید که پزشک ایجاد کرده ضامن است؟
ب) آیا هزینه های خارج کردن گلوله و هزینه های درمانی جراحت جدید بر عهده جانی است؟
3- هرگاه برای باز گرداندن زیبایی صورت مجنی علیه نیاز باشد که پزشک پوستی را از قسمت دیگر بدن مجنی علیه جدا نموده و به صورت او وصل نماید، بفرمائید:
الف) آیا جانی نسبت به هزینه های درمانی جراحت جدید ضامن است؟
ب) آیا جانی نسبت به هزینه های درمانی جراحت جدید هم ضامن است؟
4- آیا هزینه انتقال مجنی علیه به بیمارستان هنگام تحقق حادثه و نیز هزینه های موارد بعدی که مجنی علیه باید به درمانگاه منتقل گردد، برعهده جانی می باشد؟


پاسخ:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
1- اگر هزینه درمانی بیش از دیه است مقدار مازاد بر دیه را بپردازد.
2- مانند مسأله سابق تنها دیه را بپردازد و جراحت جدید به صورت مستقل حساب نمی شود و دیه خاصی ندارد.
3- ضمان نیست.
4- بر هر مسلمانی لازم است که مجروح را به بیمارستان برساند ولی هزینه آن بر عهده بیمار است و اگر فقیر باشد بر عهده حکومت است.
(21صفر 1432)
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
1- هرگاه هزینه متعارف بیش از دیه باشد جانی باید مقدار اضافی را بپردازد.
2- جانی در مقابل جراحتی که برای بیرون آوردن گلوله حاصل می شود نیز ضامن است و اگر هزینه درمان بیش از مجموع دیه ها باشد باید اضافه را بپردازد.
3- اگر جراحی زیبایی کاملاً ضرورت داشته باشد جانی ضامن است والا ضامن نیست.
4- در صورتی که مجموع هزینه های متعارف بیش از دیه باشد باید اضافه را هم بپردازد.
(10/11/1389)
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
جانی نسبت به جراحت هایی، که پزشک به خاطر معالجه وارد می کند، ضامن نیست، ولی چنانچه دیه ی جنایت خود جانی برای مخارج متعارف معالجه شامل جراحی و درمان جراحت جراحت و نقل و انتقال مجنی علیه کفایت نکند، لازم است جانی کسری هزینه ها را نیز بپردازد.
(29/10/1389)
آیت الله العظمی نوری همدانی
در غیر از مورد سوم خسارت در حد معمول و متعارف برعهده ی جانی است ولی بهتر است که مصالحه شود ولی در مورد سوم خسارت مذکور بر عهده ی جانی نیست.
(28/11/1389)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید